WOCMES 2014 4. Dünya Orta Doğu Çalışmaları Kongresi

tarafından
321
Yer                                        : Ankara
Tarih                                     : 18-22.AĞUSTOS.2014
Düzenleyen                       : Türk Sosyal Bilimler Derneği – Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
Kongre Merkezi               :ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi
Organizatör                       : Teamcon Kongre
Web Sitesi                          : http://www.wocmes2014.org/tr/

Türk Sosyal Bilimler Derneği ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 18-22 Ağustos 2014 tarihleri arasında Ankara, ODTÜ’de düzenlenecek olan Dördüncü Dünya Orta Doğu Çalışmaları Kongresi’ne (WOCMES) davet etmekten mutluluk duyar.

Dünya Orta Doğu Çalışmaları Kongresi en geniş anlamıyla Orta Doğu üzerine sorular sormayı, bilginin değişimini ve genişlemesini hedeflemektedir. Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya alanlarında çalışan akademisyenleri, araştırmacıları, uzmanları ve öğrencileri Dördüncü Dünya Kongresi’ne panel ve bireysel sunum önerilerini iletmeleri için davet ediyoruz.

Birinci Dünya Kongresi’nden beri izlenmekte olan ana temalar WOCMES 2014’te de devam ettirilmektedir: Antik Orta Doğu, Tarihsel Yaklaşımlar, Geçmişte ve Günümüzde İslam, Hristiyanlık ve İncil Çalışmaları, Kentsel Çalışmalar ve Mekan, Su ve Çevre, Orta Doğu İktisadı, Orta Doğu Siyaseti, Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Normatif Fenomen ve Hukuk Araştırmaları, Göç Çalışmaları, Medya ve Kültürel Çalışmalar, Dilbilim ve Edebiyat, Ulus Devlet ve Ulusçuluk, Kimlikler ve Etnisite.

WOCMES 2014 bu temaların içinde yer alamayan panel ve bireysel sunum önerilerine de açıktır.