ÜNAK 2014 Kongresi

tarafından
393

ÜNAK 2014 Kongresi

Yer : İstanbul
Tarih : 17-20.EYLÜL.2014
Düzenleyen : -Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK)
-İstanbul Üniversitesi

Kongre Merkezi : T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı
Organizatör :
Web Sitesi : http://unak2014.unak.org.tr/

Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK), 1991 yılından bu yana Türkiye’de Kütüphanecilik ve Bilgibilim ile ilgili güncel konuları çeşitli platformlarda gündeme getiren ve uygulamacıların farkındalıklarını artırmaya yönelik yıllık konferanslar düzenlemektedir. Belirlenen temalara yönelik olarak gönderilen bilimsel çalışmalar, konferans bilim kurulu tarafından değerlendirilmekte ve incelemeler sonucunda bu çalışmaların toplantılarımızda sunulmasına izin verilmektedir. Her yıl geleneksel olarak farklı üniversiteler, resmi kurumlar ve sponsorların desteği ile gerçekleştirilen geleneksel ÜNAK toplantılarının 2014 yılı için ana teması “Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi” olarak belirlenmiştir.