Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi

tarafından
985

Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi

Yer : İstanbul
Tarih : 25-27.EYLÜL.2014
Düzenleyen : İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Kongre Merkezi : İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi
Organizatör :
Web Sitesi : http://ececonference.iku.edu.tr/tr/

“Uluslararası Okul Öncesi(OÖ) Eğitimi Konferansı:

Disiplinlerarası Katkı, Kuram ve Uygulama Deneyimleri” İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Kültür Eğitim Kurumları işbirliği ile düzenlenmektedir. Konferans, okul öncesi eğitimi konusunda akademisyenlere ve uygulayıcılara disiplinlerarası bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Konferans kapsamında, farklı disiplinlerden (Sosyoloji, Psikoloji, Tıp Bilimleri, Bilişsel Bilimler, Dil Bilimleri, Fen-Matematik Spor, Sanat ve Teknoloji) disiplinlerarası katkı sağlanması beklenmektedir. Konferans, akademisyenler öğretmenler, okul yöneticileri, eğitim kurum liderleri, politika yapıcılar ve uygulayıcılar arasında diyalog kurulmasına yönelik bir forum oluşturmaya yönelik tasarlanmıştır. Bu çerçevede, çeşitli disiplinlerden gelecek katılımcılar arasında uygulamaya ve araştırmaya yönelik deneyimlerin paylaşılacağı bir platform oluşturulması amaçlanmaktadır.

Konferans için Sunulacak Bildiri Başlıkları:
•OÖ Eğitiminde Disiplinlererası Yaklaşım (Tıp, Psikoloji, Sosyoloji, Bilişsel Bilimler, Dil Bilimleri, Matematik, Spor, Sanat ve Teknoloji)
•OÖ Eğitiminde Dil ve Yabancı Dil Gelişimi
•OÖ Eğitiminde Bilim ve Matematik
•OÖ Eğitiminde Yeni Kuramsal Gelişmeler
•OÖ Çağı Çocuklarının Zihinsel Gelişimleri
•OÖ Eğitim ve Anne-Baba Deneyimleri
•OÖ Eğitiminde Spor ve Fiziksel Gelişim
•OÖ Eğitimi Ulusal ve Karşılaştırmalı Politikaları
•OÖ Eğitimine İlişkin Mevzuat ve Yasal Dayanaklar
•OÖ Eğitiminde Yönetici ve Öğretmen Eğitimi
•OÖ Eğitiminde Girişimcilik