ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

tarafından
239

ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Yer: Ankara
Tarih : 07 – 10 MAYIS, 2019
Düzenleyen : Ankara Üniversitesi
Kongre Merkezi : Ankara, Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi
Organizatör : Karşah Bilişim
Web Sitesi : http://icmuss.org/

DAVET
Değerli Meslektaşlarım ve Konuklar;
Sizleri; 07-10 Mayıs 2019, Türkiye, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi’nde düzenlenecek olan 1. Uluslararası Multidisipliner Sosyal Bilimler Kongresi’ne (ICMUSS-2019) davet etmekten mutluluk ve onur duyarız.

ICMUSS-2019 uluslararası akademik bir kongredir ve sosyal bilimlerin alanlarını kapsar. ICMUSS-2019’un misyonu araştırmacıların, akademisyenlerin yanı sıra dünyanın her yerinden diğer profesyonellerin araştırma sonuçlarını Sosyal Bilimler’de sunmaları için bir platform oluşturmaktır. Bu kongre aynı zamanda katılımcıların yeni fikirleri, uzmanlık ve deneyimlerini paylaşma, iş veya araştırma ilişkileri kurma ve gelecekteki işbirliği için ortak bulma konusunda fırsatlar sunmaktadır. Kongremiz aynı zamanda genç araştırmacıların, araştırmalarını sunmalarını, diğer genç araştırmacıların uluslararası topluluklarla iletişim kurmalarını ve konferans sırasında başarılı ve kıdemli araştırmacıların fikirlerini ve tavsiyelerini almalarını sağlamaktır.

ICMUSS-2019’un dilleri İngilizce ve Türkçe’dir .

Kongrede kabul edilen ve sunulan bildirilerin tamamı özet bildiri kitapçığında, hakemlik sürecinden geçtikten sonra tercihe göre Akademik Teşvik Yönetmeliğine uygun olarak ISBN’li tam metinler kitabında yayınlanacaktır.

Ayrıca tam metinler Uluslararası yayınevi (Akademik Teşvik ve Doçentlik Başvurularında Uluslararası Yayınevi olarak kabul edilmektedir) tarafından bir veya birden fazla uluslararası editörlü e-kitapta kitap bölümü olarak, hakemlik sürecinden geçtikten sonra editörün kararına göre, kongreden hemen sonraki 3 hafta içerisinde basılacaktır.

Mayıs ayında Ankara’da buluşmak dileğiyle.

ICMUSS Organizasyon Komitesi