Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu

tarafından
365

Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu

International Symposium on Philosophy of Library and Information Science Kastamonu 3-5.EYLÜL,2014

Yer                                        :  Kastamonu
Tarih                                     :  3-5.EYLÜL.2014
Düzenleyen                       : Kastamonu Üniversitesi
-Türk Kütüphaneciler Derneği
Kongre Merkezi               :Kastamonu Üniversitesi
Organizatör                       :
Web Sitesi                          : http://www.kbbf2014.org/

Amaç & Kapsam

Bilgi ve iletişim teknolojisinde yaşanan olağanüstü değişim hızı kütüphane ve bilgibilim alanında da çekici bir işlevsellik üstlenmiş durumdadır Meslek ve disiplinler bilim ve teknolojilere bağlı olarak değişir. Ancak meslek ve disiplinlerin, değişen yanıyla birlikte, onların varlığını sürdürmesini sağlayan ve değişmeden süregelen bir de özleri vardır. Günümüzde ağırlıklı olarak değişimin yeniden biçimlendirdiği sınırlar ele alınıp tartışılırken, değişmeyen temeller daha arka planda kalmaktadır. Oysa meslekleri meslek yapan, disiplinleri de temellendiren temel özellik zamana ve gelişmelere bağlı olarak değişmeyen özdür ve bu özün belirlenmesi ve tanımlanması her meslek ve disiplin için yaşamsal bir gerekliliktir. Kütüphane ve Bilgibilim disiplin ve mesleğinin de diğer disiplin ve mesleklerle kesişen sınırlarının ve aynı biçimde diğer alanlardan sıyrılıp kendine özgü özelliklerinin belirlenmesi için felsefi temellere dayandırılmaya gereksinimi vardır.

KBB’nin etik ve felsefi temellerinin tartışılması amacıyla uluslararası düzeyde “Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi” başlığı altında bir sempozyum dizisi düzenlemeyi amaçlıyoruz. Kastamonu Üniversitesi’nin katkı ve destekleriyle, 3-5 Eylül 2014 tarihleri arasında Kastamonu’da yer alacak ilk Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu, “Etik: Kuram ve Uygulama” başlığı altında düzenlenecektir.

Sempozyumda, Kütüphane ve Bilgibilim alanında etik kuram ve uygulamalarının yeri, önemi, gerekliliğine ilişkin görüş ve düşüncelerin ortaya konulması, mesleğin değişik kesimlerinde karşılaşılan sorunların tartışılması ve felsefi temellerinin irdelenmesi amaçlanmaktadır.