Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongre ve Fuarı 

tarafından
1545

Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongre ve Fuarı 

Yer : İstanbul
Tarih : 28-30.KASIM.2014
Düzenleyen : -T.C. Sağlık Bakanlığı
-SGK
-İlaç ve Eczacılık Kurumu Derneği

Kongre Merkezi : Haliç Kongre Merkezi
Organizatör : Bros Turizm
Web Sitesi : http://ivekkongre.com/

Değerli katılımcılar;

“İlaç ve Eczacılıkta küresel bilgi paylaşımı” sloganı ile 28-30 Kasım 2014 tarihleri arasında Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi’ni İstanbul’da gerçekleştirmek üzere yola çıktık.

Teknolojik olarak her geçen gün küçülen dünyamızda karşılıklı bilgi paylaşımının önem ve değerini bilen bizler dünyadaki ilaç ve eczacılıktaki gelişmeleri tartışabilmek, yorumlayabilmek ve çıkarımlar yapabilmek için konusunda önder uluslararası konuklularımızla bir araya gelmeyi hedefledik. Bu etkileşimin Türkiye’nin ilaç ve eczacılıkta geldiği noktayı daha da ileri götürmek için atılacak adımlara öncülük edeceğini düşünüyoruz. Sadece bilgi değil, aynı zamanda dünyada ve ülkemizde ilaç ve eczacılıkta ürettiklerimizi bir fuar ortamında paylaşarak ufkumuzu da açabilmeyi planlıyoruz.

Kongremizde ilaç ve tıbbi malzemenin üretiminden ruhsatlanmasını, geri ödemesini, ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemelerini, serbest ve hastane eczacılarımızın sorunları ve çözüm önerilerini, eczacılık eğitimini, klinik eczacılık ve uygulamalarını, eczacılıkta uzmanlık gibi eczacılık mesleğinin geleceğini çok yakından ilgilendiren konuları bilim insanları, serbest ve kamu eczacılarımız, yöneticilerimiz ve öğrencilerimiz ile birlikte konuşacağız.

Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongre ve Fuarı kapsamında düzenlenecek olan “Öğrenci Çalıştayı” ile eczacı adaylarımızı gelecekteki mesleklerine hazırlamayı, bu büyük camianın artık birer üyesi olduklarını hissettirmeyi, yaşanan olumsuzluklarda onların da değerli fikirleri ile en doğruyu bulabilmeyi planladık. Özgür bir ortam, kendi belirleyecekleri bilimsel etkinliklerde tartışma fırsatı… İşte Öğrenci Çalıştayından beklentimiz.

Türkiye’mizin ilaç ve eczacılık üretimine ve gelişimine katkıda bulunmak, dünyada gelmiş olduğu noktayı çok daha ileri bir noktaya getirebilmek, birlikteliklerimizi pekiştirmek, yenilerini oluşturmak ve geleceğimizi planlamak üzere çıktığımız bu yolda sizleri de aktif katılımcılar olarak yanımızda görmek istiyoruz.

Hepinizi Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi’nde misafir edebilmek ümidiyle saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Prof. Dr. Bülent Gümüşel

Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi Başkanı