Uluslararası Engelsiz Bilişim 2015 Kongresi  

tarafından
349

Uluslararası Engelsiz Bilişim 2015 Kongresi  

Yer : Manisa
Tarih : 2-4.EYLÜL.2015
Düzenleyen : -Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu
-Celal Bayar Üniversitesi

Kongre Merkezi : Celal Bayar Üniversitesi
Organizatör :
Web Sitesi : http://engelsizbilisim.org/kongre2015/

“Uluslararası Engelsiz Bilişim 2015 Kongresi”, 2-4 Eylül 2015 tarihlerinde, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu organizasyonuyla ve Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğiyle Manisa’da düzenlenecektir. Kongre sekretaryası Celal Bayar Üniversitesi (Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Sekretaryası) tarafından yürütülecektir.

Kongrede, konuyla ilgili devlet kurumları başta olmak üzere birçok kurumla düzenleyici olarak işbirliği sağlanmıştır. İşbirliği görüşmeleri halen devam etmektedir.

Kongreye, Türkiye genelinden ve yurt dışından, üniversitelerin engelli birimleri ve bilişim alanında çalışan akademisyenler, uzmanlar, sivil toplum örgütleri, kamu kurumları ve bilişim firmalarından yoğun katılım beklenmektedir.

Kongre, kurumların, akademisyenlerin, araştırmacıların yapmış oldukları çalışmaları ve tecrübeleri birbirleriyle paylaşmaları, bu alanda faaliyet gösteren firmaların teknoloji ve hizmetlerini hedef kitlelerine ulaştırmaları, mevcut durumun ve sorunların tartışılması ve engellilere yönelik bilişim hizmetleri alanında ortak bir eylem planının ortaya çıkabilmesi bakımından büyük öneme sahiptir.

Sizlerinde katkılarıyla etkinliğimiz daha geniş bir kitleye ulaşabilecek ve amaçlarını gerçekleştirebilecektir. Umarız “Engelsiz Bilişim 2015 Kongresi” ile bu yönde önemli bir adım atılabilecektir.

Kaynak : www.kongremerkezi.net