Ulusal Aşı Bilimi Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 

tarafından
836

Ulusal Aşı Bilimi Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 

Yer : İzmir
Tarih : 28-30.NİSAN.2015
Düzenleyen : -Aşı Bilimi Derneği
-Ege Üniv. Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı

Kongre Merkezi : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 20 Mayıs Amfisi
Organizatör :
Web Sitesi : http://www.abk2015.ege.edu.tr/

Değerli Meslektaşlarımız,

Bilindiği gibi yurdumuzda veteriner aşı üretimi başarılı bir şekilde gerçekleştirilirken, insan aşılarının üretiminde sadece bazı aşamalar gerçekleştirilebilmektedir. Yurdumuzda aşı geliştirme yanında var olan aşıların etkinliği veya yan etkileri gibi bir çok konunun tartışılabileceği bilimsel bir platform gerekmektedir.
Bu ihtiyaçları karşılamak üzere Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 20 Mayıs Amfisinde ilk defa Uluslararası Katılımlı “Ulusal Aşı Bilimi Kongresi” 28-30 Nisan 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Ülkemizde bulunan ve yurtdışından katılacak olan pek çok bilim insanının konferanslarla aşı alanındaki son durumu, gelişmeleri, yenilikleri, aşının etkilerini ve aşı geliştirmeyi tartışacağı kongrede mevcut aşı uygulamaları ayrıca gelecekle ilgili düşünceler paylaşılacaktır.
Ayrıca 28 Nisan 2015 tarihinde aşı geliştirmek isteyen katılımcılara aşı geliştirme tekniklerinin anlatılacağı ve gösterileceği bir Çalıştay düzenlenecektir.

Kongre kapsamında ise katılımcıların aşı geliştirmeyle ilgili çalışmaları ve deneyimleri poster ve sözlü sunumlar şeklinde paylaşılacaktır. Katılımcılar aşı geliştirme, Epidemiyolojik çalışmalar, aşı uygulama yolları, aşıların koruyuculuğu ve güvenliği, immunüzasyon programı, finans ve ekonomi politikaları gibi birçok konuda sunum yapabileceklerdir.

Değerli katılımınızla “Ulusal Aşı Bilimi Kongresi’nin” ülkemiz ve dünyada aşı bilimi alanında yaşanan büyük gelişmelere ve yeniliklere katkı sağlayacağına yürekten inandığımız kongremizde sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyacağız.

Prof. Dr. Yüksel Gürüz
Aşı Bilimi Derneği Başkanı

Kaynak : www.kongremerkezi.net