Türkiye 5. Tohumculuk Kongresi (Uluslararası Katılımlı)  

tarafından
421

Türkiye 5. Tohumculuk Kongresi (Uluslararası Katılımlı)  

Yer : Diyarbakır
Tarih : 19-23.EKİM.2014
Düzenleyen : Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Kongre Merkezi : Dicle Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi
Organizatör :
Web Sitesi : http://www.tohumculukkongresi2014.org/tr/

Sayın Katılımcılar,

Nüfusu 7 milyara ve şehirleşme oranı % 70’lere doğru ilerleyen Dünya’mızda tarım arazilerinin hızla azalması nedeniyle tarımsal üretim, ancak kaliteli tohumluk kullanılmasıyla arttırılabilecektir. Bu nedenle kaliteli tohumluk (genetik olarak saf ve sağlıklı tohum) ekonomik büyümenin anahtarı konumundadır. Tarımın en önemli girdisi olan tohumluklar, Dünya’da kamu ve özel kuruluşlar tarafından geliştirilmekte ve bazı özel kuruluşlar küresel ölçekte faaliyet göstermektedirler.

Günümüzde geleneksel bitki ıslahı çalışmalarının yanı sıra, DNA markörleriyle seleksiyon ve genetik mühendisliği çalışmaları, elde edilen bulguları destekleyerek netleştirmekte ve geliştirmektedir. Böylelikle bitki çeşitleri kurak, tuz, sıcak ve soğuğa, hastalık ve zararlılara toleranslı ya da dayanıklı hale getirilmektedir. Yüksek verim gücüne sahip bitkiler elde etmek her zaman arzu edilen hedefler arasında yer almaktadır.

Bütün bu gelişmelerin ışığı altında Türkiye 5. Tohumculuk Kongresinin 19-23 Ekim 2014 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi’nde yapılmasına karar verilmiştir. Kongre Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi öncülüğünde, kamu ve özel kurum-kuruluşlarının değerli katkılarıyla hazırlanmaktadır. “Uluslararası Katılımlı” olarak gerçekleştirilecek olan ve “Tohumculuk Sektörü İş Forumu”nun da düzenleneceği kongremize yurtiçi ve yurtdışından araştırıcılar, ulusal ve uluslararası tohumculuk kuruluşlarından temsilciler ve lisansüstü çalışma yapan veya mezun olmuş öğrencilerin katılması beklenmektedir. Bu nedenle, kongremizin ilgili kesimler arasında çok değerli bilgi alışverişi ve araştırma-üretim konularında işbirliklerinin sağlaması yönünden güçlü bir platform oluşturacağı inancındayız.

Aynı zamanda kongre programı içinde Diyarbakır Ergani ilçesinde bulunan Dünya’da tarımın ilk başladığı yerlerden biri olan Çayönü başta olmak üzere, bölgenin tarihî ve turistik mekanlarının rehber eşliğinde gezilip görülmesi sağlanacaktır. Sizleri en iyi şekilde misafir edeceğimiz bu kongremize katılımınız, bizleri onurlandıracaktır.

Saygılarımızla.

Kongre Düzenleme Kurulu