MeMÖK 2015

tarafından
385

MeMÖK 2015

Yer : Ankara
Tarih : 13-13.HAZİRAN.2015
Düzenleyen : Atılım Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü

Kongre Merkezi : Atılım Üniversitesi
Organizatör :
Web Sitesi : http://memok.atilim.edu.tr/

Mekatronik Mühendisliği Öğrenci Kongresi (MeMÖK), 2010 yılından beri Atılım Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü tarafından geleneksel olarak düzenlenmektedir. MeMÖK’ün öncelikli amacı Türkiye’de mekatronik mühendisliği bölümlerinde okuyan veya mekatronik mühendisliği konularında çalışan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini bir araya getirerek üniversitelerde sürdürülen veya tamamlanan araştırma çalışmalarının paylaşıldığı ve tartışıldığı bir platform oluşturmaktır. MeMÖK’de sunulan bildiriler aynı zamanda elektronik ortamda bildiri kitabı olarak da basılmakta ve böylece Türkçe kaynak veritabanına da önemli bir katkı sağlanmaktadır.

MeMÖK’ün Türkiye çapında düzenli olarak organize edilen bir öğrenci kongresi halinde devam etmesi, mekatronik mühendisliğinin ve mekatronik mühendisliği eğitiminin toplum tarafından daha iyi tanınması açısından önem taşımaktadır. 6. Ulusal Mekatronik Mühendisliği Öğrenci Kongresi (MeMÖK2015) 13 Haziran 2015 tarihinde Atılım Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü’nün ev sahipliğinde Ankara’da Atılım Üniversitesi Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecektir.

Sizleri MeMÖK2015’e bildiri göndererek yukarıdaki hedeflerimize hep beraber ulaşmak için katkı vermeye davet ediyoruz. Herhangi bir kayıt ücreti alınmadan sponsor destekleri ile gerçekleştirilecek olan MeMÖK 2015’e öğrencilerin kendi yaptıkları çalışmaları içeren bildirilerle katılmaları beklenmektedir. Varsa çalışmanın danışmanı olan öğretim elemanının ismi bildiri yazarları arasında olabilir, ancak bildiriyi öğrencilerin sunmaları kongreye katılım için zorunluluktur. MeMÖK2015’e aşağıda listelenen örnek konu başlıklarında lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde gerçekleştirilen araştırma, tasarım ve uygulamaları içeren çalışmaları kapsayan bildirilerinizi gönderebilirsiniz. Bildiri konuları listelenen aşağıda başlıklar ile sınırlı değildir, mekatronik mühendisliği ile ilgili olabilecek diğer konularda yapılan çalışmalar da değerlendirme kapsamına alınabilecektir.

Örnek Bildiri Konuları

•Eyleyici teknolojileri
•Algılayıcı teknolojileri
•Yapay zeka
•Biyorobotlar
•Giyilebilir robot sistemleri
•Savunma/güvenlik robotları
•Rehabilitasyon robotları
•Uçan Robotlar
•Görüntü işleme
•İnsansız/İnsanlı hava ve kara araçları
•Koloni robotlar
•Yenilenebilir Enerji Sistemleri

Kaynak : www.kongremerkezi.net