KAYFOR 12 Kongresi

tarafından
817

KAYFOR 12 Kongresi

Yer : Aydın / Kuşadası
Tarih : 12-14.EYLÜL.2014
Düzenleyen : -Adnan Menderes Üniversitesi
-Aydın Valiliği

Kongre Merkezi : Adnan Menderes Üniversitesi
Organizatör :
Web Sitesi : http://www.kayfor12.org/

TEMALAR

• Merkezi Yönetim
• Kurumsallaşma
• Reform
• Kalkınma
• Avrupa Birliği
• Kamu politikaları
• Kamu hizmeti
• Küreselleşme
• 6360 sayılı Yasa
• Yerelleşme
• Yerel ve Bölgesel Kalkınma
• Yönetişim
• Katılım
• Sivil toplum
• Demokratikleşme
• Felsefe, Siyaset Felsefesi
• Antik çağdan günümüze kentler
• Afet yönetimi
• Antik çağdan günümüze çevre
• İklim değişikliği
• Kentsel Dönüşüm
• Yeni Anayasa
• Denetim
• Ombudsmanlık
• Etik
• E-devlet
• İnovasyon
• Kamu Yönetimine tarihsel bakış açısı
• Kamu Yönetiminde kuram ve yöntem
• Kamu Yönetimi eğitimi
• Devlet-piyasa-sivil toplum ilişkileri