Kanser ve Biyoinformatik Çalıştayı (Cancer & Bioinformatics Workshop)

tarafından
307
Kanser ve Biyoinformatik Çalıştayı (Cancer & Bioinformatics Workshop)
Yer : Canik, SAMSUN
Tarih : 11 – 12 Mart 2016
Düzenleyen : Canik Başarı Üniversitesi
Kongre Merkezi : Canik Başarı Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Organizatör : Başgen Kulubü
Web Sitesi : http://cancerbioworkshop.org/

DAVET.

Etkinlik Teması: Kanser Teşhisinde Yeni Nesil Sekanslama

Etkinlik Konusu: Kanser araştırmacılarına kanser teşhisi, kontrolü ve önlenmesine
ilişkin araştırma projelerinde biyoinformatik biliminin araçlarını kullanacakları
farklı ve faydalı yaklaşımlar sunmaktır.

Etkinlik Kapsamı: Yeni Nesil Sekanslama, Gen İfade Profilleri, Kanser
Biyoinfomatiği, Kanser Kök Hücreleri, Kanser Veritabanları, Dolaşan Tümör Hücreleri
ve Tümör Biyobelirteçleri

Etkinlik Özeti: Kanser klinik vakalarda en fazla ölüme sebep olan ve erken teşhisi
oldukça güç olan kompleks hastalıklardan biridir. Ve bu kompleks hastalık bir
sistemdeki birçok organı aynı anda etkileyebilmektedir. Kanserin moleküler
mekanizmasının araştırılması ve erken teşhisi için genlerin ve diğer düzenleyici
RNA’ların ekspresyonu ve bunlar arasındaki networklerin daha iyi anlaşılması
gereklidir.

Biyoinformatik bilimi biyoloji, istatistik ve bilgisayar bilimlerini içeren ve İnsan
Genom Projesi’nden bu yana etkinliği tüm dünyada artan interdisipliner bir bilim
alanıdır.

Biyoinformatik bilimi kanser araştırmacılarına gelişen genom teknolojileri ile
birlikte üretilen yüksek hacimli verileri kullanma hususunda birçok açıdan özgün ve
faydalı yaklaşımlar sunmaktadır. Biyoinformatiğe olan ihtiyaç, mevcut kanser
verilerinin gelişen teknolojiye bağlı olarak günden güne hızla artmasıyla birlikte
daha belirgin hale gelmektedir.

Özellikle kişiye özgü tıp (personalized medicine) çalışmalarının öne çıktığı
günümüzde, kanser kontrolü ve önlenmesine ilişkin araştırmaların sayısı gittikçe
artmakta ve bunların sonucunda yüksek hacimli veriler ortaya çıkmaktadır. Bunlar
arasında “Yeni Nesil Sekanslama” yöntemleri ile elde edilen veriler en fazla öne
çıkmaktadır. Bu verilerin analizinin daha sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için
biyoinformatik araştırmacıları tarafından yeni algoritmalar, metotlar, veri
tabanları ve analiz araçları geliştirilmektedir. Bu çalışmalar sonucunda da kanser
araştırmacıları hedefe özgün teşhis ve tedavi yöntemleri konularında daha etkin
olabilecek araştırmalara yönelmektedirler. Dolayısıyla klinik vakalarda en fazla
ölüme sebep olan bu karmaşık hastalığın teşhisi, tedavisi ve seyri konusunda özgün
yaklaşımlar ortaya konulması ancak biyoinformatik yöntemlerinin verimli
kullanılmasıyla gerçekleşecektir.

Biz de bu iki alanı bir çatı altında toplayan Kanser Biyoinformatiği Calıştayı’nı
üniversitemizde düzenliyoruz. Çalıştayımıza davet ettiğimiz konuşmacılar arasında
alanında yetkinliğini ispatlamış yurtiçi ve yurtdışından uzman bilim insanları
bulunmaktadır. Aynı zamanda çalıştayımız içerisinde yeni nesil sekanslama ve veri
analizi ile ilgili kısa eğitim programları (çalıştay- workshop) bulunmaktadır.