Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Sempozyumu

tarafından
511

Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Sempozyumu

Yer : İzmir / Özdere
Tarih : 7-9.KASIM.2014
Düzenleyen : -Ege Üniversitesi
-Ege İç Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Derneği

Kongre Merkezi : Paloma Pasha Otel
Organizatör : L.O.V.İ. Turizm
Web Sitesi : http://www.kanbankaciligitransfuzyontibbi.com/

Değerli katılımcılar,

Ege Bölgesinde kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbını bütünleştiren bir sempozyum yapmayı planlıyoruz. Bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz bu sempozyumla bölgemizde Kan Bankacılığı’ndan kanın klinik kullanımına uzanan süreçteki multidisipliner işbirliğinin tüm paydaşlarını bir araya getirmeyi istiyoruz. Bilgi ve deneyimlerimizi paylaşıp güncellerken, aynı zamanda etkin ve işlevsel bir iletişim ağı oluşturmayı amaçlıyoruz.

Gelin, Kan Bankacılığı’nın ilgi alanını oluşturan kan ve kan bileşenlerinin toplanması, işlenmesi, transfüzyonla geçebilecek enfeksiyonlar açısından taranması, uyumluluk testleri ve standardizasyonunu hep birlikte tartışalım. Transfüzyon uygulamalarında etkin bir hematoloji konsültanı olabilmenin gereği olan, transfüzyon immünolojisinin temel kavramlarını gözden geçirelim, immun-hematolojik test sonuçlarını yorumlama yetkinliğimizi geliştirelim. Klinik pratiklerinde kanın amaca uygun seçimi, uygun klinik kullanımı, transfüzyon reaksiyonlarının tanınması ve buna yönelik tutumların geliştirilmesinin önemli olduğu disiplinlerle bir araya gelelim.

Sempozyumumuz kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbına gönül vermiş kişilerin bir araya gelmesini sağlayan keyifli bir ortam yaratacaktır.

“İzmir’ in incisi” Özdere’ de 7-9 Kasım 2014 tarihlerinde buluşmak ümidiyle en iyi dileklerimi ve saygılarımı sunarım.

Dr. Yeşim Aydınok