ICSG İstanbul 2015

tarafından
540

ICSG İstanbul 2015

Yer : İstanbul
Tarih : 29-30.NİSAN.2015
Düzenleyen : -T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
-T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
-İstanbul Büyükşehir Belediyesi,UGETAM A.Ş.

Kongre Merkezi : Haliç Kongre Merkezi
Organizatör : HHB Fuar Organizasyon
Web Sitesi : http://www.icsgistanbul.com/

Konu Başlıkları 2015

1. Akıllı Şebeke Stratejileri, Planlama ve Kalite
– Akıllı Şebekelere İlişkin Ulusal ve Uluslararası Mevzuat
– Akıllı Şebekeler için Politikalar, Planlama Pazarlama ve Ekonomi
– Akıllı Şebeke Standartları
– Akıllı Şebekelerde Enerji/Güç Kalitesinin Temini
– Akıllı Şebekeler ve Maliyetleri
– Akıllı Şebekeler ve Sistemleri İçin Araştırma ve Geliştirme İhtiyaçları
2. Sosyo Ekonomik Açıdan Akıllı Şebekeler
– Akıllı Şebekelerin Kalkınmaya Etkisi
– Akıllı Sistem Ekonomisi
– Akıllı Şebekelerin Çevreye Katkısı
3. Akıllı Şebeke Sistemleri ve Mimarileri
– Akıllı Elektrik Şebekeleri ve Sistemleri
– Akıllı Su ve Atık Su Şebekeleri ve Sistemleri
– Akıllı Gaz Şebekeleri ve Sistemleri
– Akıllı Ulaşım Şebekeleri ve Sistemleri
– Akıllı Isı Şebekeleri ve Sistemleri
– Akıllı Şebeke, Mikro Şebeke, Süper Şebeke Mimarileri
– Şebeke Modelleme, Simülasyon, Optimizasyon
– Mikro Şebekeler Tasarım, Deneme Platformları, Dağıtım ve Otomasyon
– Yeni Nesil Akıllı Sayaçlar, Gelişmiş Ölçüm Alt Yapısı, Enstrümasyon ve Kontrol
•Elektrik Sayaçları
•Gaz Sayaçları
•Isı Sayaçları
•Su Sayaçları

4. Enerji Yönetim ve İzleme Sistemleri
– Enerji Yönetim Sistemleri ve Enerji İzleme
– Güç Tüketimini Azaltmak İçin Sanallaştırma
– Sanal Güç Santralları
– Akıllı Şebekeler ve Akıllı Ortamlar İçin Büyük Veri Uygulamaları ve Veri Yönetim Teknikleri
– Talep Tarafı Yönetimi
– Talep İzleme ve Enerji Verimli Sistemler
5. Akıllı Şebekelerde Enerji Üretim ve Depolama Sistemleri
– Mikro Şebekelerde, Yenilenebilir Enerji, Rüzgar, Güneş, Yakıt Hücreleri ve Dağıtık Üretim, Mikro Üretim
– Enerji Depolama Teknolojileri ve Sistemleri
6. Enerji Tüketimi Tahmin Teknikleri ve Algoritmalar
– Verimli Enerji Tüketimi İçin Optimizasyon Teknikleri
– Enerji Verimliliği İçin Kısa Vadeli Yük Tahmin Algoritmalari
– Akıllı Şebekeler ve Akıllı Ortamlar İçin Makine Öğrenmesi ve Veri Madenciliği Teknikleri
7. Akıllı Şebeke Ağları ve İletişim Teknikleri
– Akıllı Ortamlarda Nesnelerin / Her Şeyin İnterneti
– Akıllı ortamlarda Nesnelerin / Her Şeyin WEB’i
– Akıllı Şebekelerde Bulut Bilişim Uygulamaları
– Akıllı Ortamlarda Sosyal Ağlar
8. Akıllı Şebekelerin Korunması, Arızası, Onarımı ve Bakımı
– Akıllı Şebekelerde Siber ve Fiziksel Güvenlik
– Akıllı Şebekelerde Etik ve Bilgi Mahremiyeti
– Koruma, Arıza İzleme ve Öngörücü Bakım
– Akıllı Şebeke Test ve Değerlendirme Teknolojileri
– Akıllı Şebekeler İçin Akıllı Malzemeler
– Akıllı Şebeke Koruma, Güvenilirlik ve Bakımı
9. Akıllı Şebekelerin İhtiyaç Duyduğu Kaynakların Yönetimi
– Akıllı Şebekeler ve Sistemleri Eğitimi
– Akıllı Şebekeler İçin İnsan Kaynağının Yetiştirilmesi
10. Akıllı Şehirler için Yenilikçi Uygulamalar ve Örnek Çalışmalar
– Akıllı Şebekelerde Adli Bilişim
– Akıllı Binalar ve Uygulamaları
– Akıllı Kentler, Geleceğin Şehirleri, Dijital Şehirler, Toplumlar
– Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Trafik Yönetimi
11. Akıllı Şebekeler ve Enerji Hasatı
– Akıllı Şebeke İzlemek İçin Enerji Hasatı
– Akıllı Şebeke İletişim İçin Enerji Hasatı
– Elektronik Cihazlar İçin Enerji Hasatı ve Saklama
– Akıllı Malzemeler Kullanılarak Enerji Hasatı

Kaynak : www.kongremerkezi.net