Düğümler Çözümler: Ulusal Lisansüstü Öğrenci Konferansı ve Sergisi

tarafından
30

Düğümler Çözümler: Ulusal Lisansüstü Öğrenci Konferansı ve Sergisi
Yer :   İstanbul
Tarih : 02 – 03 Haziran 2017
Düzenleyen : İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi
Kongre Merkezi : İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi
Organizatör :İstanbul Kültür Üniversitesi
Web Sitesi : http://www.dugumlercozumler.org/
DAVET.
DÜĞÜMLER ÇÖZÜMLER: ULUSAL LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONFERANSI VE SERGİSİ İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi tarafından 2-3 Haziran 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Düğümler Çözümler Ulusal Lisansüstü Öğrenci Konferansı ve Sergisi, merkezine “kent” temasını yerleştiren akademik ve sanatsal çalışmalara ev sahipliği yapacaktır. Türkiye’de eğitim veren üniversitelerin Sanat ve Tasarım, Güzel Sanatlar ve İletişim anabilim dallarında öğrenim gören lisansüstü öğrencilerine açık olan konferans ve serginin son başvuru tarihi 31 Mart 2017 olarak belirlenmiştir. Konferans ve sergi için başvurular www.dugumlercozumler.org websitesinden yapılabilir.

Toplumsallaşmanın ve içinde barındırdığı sosyolojik, kültürel, ekonomik ve ideolojik göstergelerin bir bütünü olarak kent; bugün birçok akademik disiplinin ve çağdaş sanatın merkeze aldığı ve tartışmaya açtığı bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Konferans ve serginin öncelikli konuları aşağıdaki alt başlıkları içermekle beraber, listelenen konularla sınırlı değildir.

•Küresel ve yerel kimliklerin temsiliyeti, sınıf, etnisite ve toplumsal cinsiyet •Kent, tarih, aidiyet ve bellek •Gündelik yaşam ve kent pratikleri •Kültür endüstrileri •Kültürel planlama •Toplumsal hareketin sahnesi olarak kent ve sokak •Kentsel müşterekler •Teknoloji, kent ve kamusal alan •Kent ve denetim mekanizmaları •Kentsel dönüşüm •Kültürel miras •Kent hakkı