Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları – 2014

tarafından
403

Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları – 2014

Yer : İstanbul
Tarih : 6-7.ARALIK.2014
Düzenleyen : -İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
-Türkiye Kanserle Savaş Vakfı

Kongre Merkezi : İTÜ Taşkışla Yerleşkesi
Organizatör : Oasis Turizm
Web Sitesi : http://www.istanbul.edu.tr/?p=33654

Anabilim Dalımız 2009 yılında kuruluşunun 100. Yıldönümünde düzenlemeye başladığı ve devam ettirdiği Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları’ nın 6 ncısının konusu “ Minimal İnvazif Kolorektal Kanser Cerrahisi ” olarak seçilmiştir. Cerrahpaşa Cerrahi Kliniği’nin kuruluşunun 105.Yılı nedeniyle düzenlediğimiz uluslar arası katılımlı toplantıya, gerek konuşmacı olarak, gerek naklen yayınla iletilecek ameliyatlara katılmak üzere A.B.D., Almanya, Avusturya ve İspanya’dan çok değerli meslektaşlarımız geleceklerdir. Kolorektal kanser cerrahisinde minimal invazif ve robotik cerrahi uygulamalardaki yeni girişimlerin ve son teknolojik gelişmelerin anlatılacağı, tartışılacağı ve ameliyathaneden naklen yayınla izleneceği toplantının meslektaşlarımıza çok faydalı olacağı ve başarıyla geçeceği muhakkaktır. İTÜ Taksim Taşkışla Yerleşkesinde yapılacak olan toplantının düzenlenmesi, Türkiye Kanserle Savaş Vakfı ‘nın eğitime yaptığı koşulsuz katkılarıyla olmuştur.

Katılımın serbest-ücretsiz olduğu bu etkinlik, Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi- Sürekli Mesleki Gelişim Akreditasyon – Kredilendirme Kurulu tarafından 14 Kredi Puanı ile kredilendirilmiştir. Toplantının ana hedefleri, genel cerrahi uzmanlık eğitimi ve sonrasında hem sürekli cerrahi eğitime ve mesleki gelişime katkı sağlaması, hem de mesleki birlikteliğin gerçekleştirilmesidir.

Şimdiye kadar yaptığımız tüm toplantılar aynı zamanda kuruluşundan günümüze Anabilim Dalımızın ülkemizde öncü olmuş, tarihte ve hafızalarda iz bırakmış başkanlarını, öğretim üyelerini ve yardımcılarını, çalışanlarını hatırlama ve anma vesilesi olmuştur: “Cerrahpaşa Cerrahi Kliniğini yüceltenlerin, bizleri yetiştirenlerin hizmetleri daima hatırlanacaktır ”. Bu toplantı da Hocamız Prof.Dr.Ali Haydar TAŞPINAR, Ölümünün Birinci Yılı nedeniyle anılacak, aziz hatırası yâd edilecektir.

Anabilim Dalımız adına, toplantı vesilesiyle bir kez daha tüm meslektaşlarımızla birlikte olmaktan sevinç duyacağımızı belirtirim.

Prof.Dr.Ertuğrul GÖKSOY
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı

Kaynak : www.kongremerkezi.net