Bursa 3. Uluslararası Gıda Kongresi Gıda 2023

tarafından
785

Bursa 3. Uluslararası Gıda Kongresi  – Gıda 2023 Vizyonu

Yer                                        :Bursa
Tarih                                     :26-27.EYLÜL.2014
Düzenleyen                       : BTSO
Kongre Merkezi               : Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi
Organizatör                       : Plaza Turizm
Web Sitesi                          : http://www.gida2023.org

Değerli Akademisyenler, Değerli Sektör Temsilcileri,

Dünyamızda her konuda baş döndüren hızlı değişim ve gelişimler yaşanmaktadır. Bir yandan bu değişim ve gelişime entegre olup, diğer yandan da acımasız rekabet ortamından pay alabilmek; potansiyeli kinetiğe değiştirecek doğru ve ulaşılabilir hedefler koyup, bu süreçleri yönetmekle mümkündür. Gıda sektörü, dinamik ve stratejik öneme sahip bir sektör olması nedeniyle, bu değişimlerin en fazla yaşandığı ve insan sağlığı başta olmak üzere olası hatalarda ağır bedellerin ödeneceği bir sektördür. Gıda sektörünün farklı bir özelliği de  ileri düzeyde bilgi ve teknoloji kullanımının yanında, çevresel ve doğal koşulların değişiminden etkilenmesidir. Türkiye, dünyada tarım ve gıda potansiyeli açısından avantajlı konumda olan bir ülkedir. Ancak, uluslararası arenada bir taraftan zayıf yönümüzü güçlü hale getirmede, diğer taraftan da tehditleri fırsat çevirmede belirlenmiş olan stratejilerin, 2023 yılı hedefleri dikkate alınarak ivedilikle revize edilmesi gerekmektedir.

Türkiye, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılı olan 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girmeyi  makro hedef olarak belirlemiş bir ülkedir. Bu hedefe ulaşmak için tarım ve gıda sanayimiz; 2023 vizyonuna uygun olarak, öncelikle gıdaya erişim ve güvenilir gıda üretimi açısından kendi ihtiyaçlarını karşılamanın yanında, bölgesel ve küresel olarak üstlendiği sorumluluğun bilincinde, yıllık 150 milyar dolar gayrisafi hasıla ve 50 milyar dolar ihracat hedeflenmektedir.

Konulan hedefler, ülkemiz sanayicisinin çok önceden hak ettiği, potansiyelimiz dikkate alındığında ulaşılabilir niteliktedir. Tarihimizin ve coğrafyamızın bize yüklediği misyondan aldığımız güçle, yeni bir vizyon oluşturma ve doğru stratejileri belirleme sorumluluğunu yüklemektedir. Bu öz görev, hayata hangi pencereden bakarsa baksın, hangi süreçte görev alırsa alsın, ülkesini seven herkesin temel yaklaşımı olmalıdır. Bu sürece destek vermek, önümüzdeki fırsatları ve riskleri tartışarak yol haritamızı güncellemek için; bilim insanı, sanayici ve bürokratları bir araya getiren bu platform planlanmıştır.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenecek kongremizde 2023 vizyonuna ışık tutacak ve mevcut potansiyelimizi ön plana çıkartacak konular iş dünyası ve  uzmanlar tarafından tartışılacaktır. Elde edilecek  bilgi ve veriler konu ile ilgili kamu ve özel sektör kuruluşları ile paylaşılacaktır. Kongremizin siz değerli katılımcılar ile güçlenip, sanayinin sorunlarını çözmede ve yeni fikirlerin oluşturulmasında katkınızın büyük olacağına inancımın tam olduğunu bildirir, sizleri 26 – 27 Eylül 2014 tarihlerinde düzenlenecek olan Bursa 3. Uluslararası Gıda Kongresi’ne davet eder, ilginiz ve katılımınız için teşekkür ederim.

Dr. Mustafa YILDIZ
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı
BTSO Gıda, Tarım ve Hayvancılık Konseyi Başkanı