Avanos Sempozyumu

tarafından
352

Avanos Sempozyumu

Yer : Nevşehir / Avanos
Tarih : 23-25.EKİM.2014
Düzenleyen : -Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
-Avanos Kaymakamlığı

Kongre Merkezi :
Organizatör :
Web Sitesi : http://avanossempozyumu.nevsehir.edu.tr/

Sempozyumun Amaçları:

1. Avanos yöresinin yeryüzü şekilleri, iklimi, bitki örtüsü, toprak yapısı; yörenin sosyal, demografik, ekonomik özellikleri ve ticarî hayatına ilişkin tarihî ve güncel bilgilerin paylaşımını sağlamak,

2. Avanos ilçesi sınırları içinde bulunan köy ve beldelerdeki kültür ve tabiat eserleri üzerine yapılan topografik çalışmalara ilişkin bilgilerin paylaşılmasını sağlamak,

3. Avanos ve çevresinde bulunan yerleşim merkezlerinin, en eski dönemden günümüze sosyal, kültürel ve iktisadî durumunu ortaya koyabilmek,

4. Avanos ve çevresiyle ilgili yapılan araştırmaları ve kültürel miras değerlerini uluslararası düzeyde tanıtmak,

5. Avanos’ta yetişen kültür, sanat, bilim insanlarının ve devlet adamlarının hayatını, kişiliğini, çalışmalarını, eserlerini; yaşadıkları sosyal ve kültürel ortamları ortaya koymak ve onları tanıtmak,

6. Avanos yöresindeki geleneksel el sanatlarının araştırılmasına zemin hazırlayıp onları korumak ve yaşatmak için gereken tedbirleri tartışmak,

7. Avanos ve çevresinin tarihî, coğrafî ve sosyal yapısı, dil ve kültür, eğitim durumu, mimari ve folklorik zenginlikleri, el sanatları, gelenek ve görenekleri, turizmi, işgücü ve ulaşım potansiyeli konularında her biri ciddi ve bilimsel araştırmaların ürünü olan bildirilerin sunulmasını sağlamak, bunları tartışmak ve sonuçta kapsamlı ve nitelikli bir eser ortaya koymaktır.