Asansör Sempozyumu ve Sergisi 2014

tarafından
296

Asansör Sempozyumu ve Sergisi 2014

Yer : İzmir
Tarih : 25-27.EYLÜL.2014
Düzenleyen : TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Kongre Merkezi : MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi
Organizatör :
Web Sitesi : http://www.mmo.org.tr/etkinlikler/asansor/

Ülkemizde yüksek yapılaşma, iş ve ticaret merkezlerinin sayısındaki artış, kentsel dönüşüm projelerinin gündemde olması asansöre olan gereksinimi artırmıştır. Asansör sektörü içinde güvenlik, konfor, verimlilik, ekonomiklik, enerji verimliliği, doğru mühendislik uygulamaları, bilimsel yaklaşım ve teknolojik ilerleme kavramları önem kazanmıştır. Bu nedenle de 2014 yılında düzenlenecek sempozyumun ana teması “GÜVENLİK VE TEKNOLOJİ” olarak belirlenmiştir.

Asansör sektörü için güvenli üretim yapma koşullarının tanımlanması, ürün standartlarının ürün kalitesine etkisinin belirlenmesi, haksız rekabet koşullarının önüne geçilmesi, kamu güvenliği açısından piyasa gözetimi ve denetimi, yıllık kontrol çalışmalarının sağlıklı ve yaygın şekilde yürütülmesi, işletme ve bakım süreçlerinin yeniden düzenlenmesi ve kullanıcılara güvenli asansörlerin sunulması konularının asansörle ilgili tüm tarafların koordinasyonunu ve ortak bir platformda sürecin tartışılıp yeniden üretilmesini gerekli kılmaktadır.

Odalarımız tarafından iki yılda bir düzenlenen Asansör Sempozyumu ülkemizde yukarıda tanımlanan işlevi gören tek platformdur. 25-26-27 Eylül 2014 tarihlerinde İzmir`de düzenlenecek sektörün en önemli etkinliğinde buluşmak dileğiyle.

Düzenleme Kurulu Yürütme Kurulu