9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi 

tarafından
348

9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

Yer : Konya
Tarih : 3-5.EYLÜL.2015
Düzenleyen : Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
Kongre Merkezi : Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi
Organizatör :
Web Sitesi : http://www.uzbk2015.com/

Ülkemizde 1992 yılından bu yana iki yılda bir düzenlenen Ulusal Zootekni Bilim kongrelerinin dokuzuncusu, 3-5 Eylül 2015 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü tarafından Konya’da düzenlenecektir. Zootekni Bilim Kongreleri, hayvancılık endüstrisinde sağlanan gelişmelerin zikredildiği, bilgi alışverişinin gerçekleştirildiği, mesleğimizle ilgili tüm sorunların tartışıldığı ve çözüm önerilerinin getirildiği en kapsamlı bilimsel etkinliklerden biridir. Kongrenin amacı, Ülkemiz hayvancılığını sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda daha verimli ve modern konuma taşıyacak hayvansal üretim teknolojilerini geliştirmek için yapılan çalışmaları paylaşmak, tartışmak ve değerlendirmektir. Kongre süresince sahasında uzman olan bilim insanları, araştırma ve tecrübelerini sözlü ve poster sunumları ile ifade edeceklerdir. Sözün tesir gücünü ‘’Sözde sihir vardır’’ diyen Peygamber Efendimiz ve ‘’Bilgi sahibi olmanın yolu sözle, sanat bellemenin yolu işledir’’ diyen mutasavvıf Mevlânâ Celâlettin-i Rumi Hazretleri ne güzel ifade etmişlerdir. Bu bağlamda kongremizin ülke hayvancılığına olumlu katkı sağlaması, istikbalimiz, umudumuz gençlerimize yeni ufuklar açması temennisi ile tüm bilim insanlarını, öğrencileri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerini bir medeniyet beşiği ve kavşağı olan Konya’ya 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresine katılmaya davet ediyoruz.

Prof. Dr.
Yılmaz BAHTİYARCA
Kongre Başkanı
Kaynak : www.kongremerkezi.net