9. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi

tarafından
442

9. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi

Yer : Edirne
Tarih : 10 – 12 Aralık 2015
Düzenleyen : Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi  – BAĞIMLILIK PSİKİYATRİSİ DERNEĞİ
Kongre Merkezi : Balkan Kongre Merkezi
Organizatör : Burkon Turizm
Web Sitesi : http://bagimlilikkongresi2015.org/

Davet

Sayın Meslektaşlarımız,

Bu yıl 9. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi’ nde, alkol ve madde kullanım bozuklukları alanında kanıta dayalı bilgiler ile önleme, tedavi ve rehabilitasyon başlıklarını tartışmak istiyoruz. Kendi uygulamalarımızı, deneyimlerimizi bu bilimsel tema çerçevesinde paylaşmak için sizleri 2015 Aralık ayında Edirne’ ye Ulusal Bağımlılık Kongresi’ ne katılmaya ve katkı yapmaya davet ediyoruz.

Ülkemizde önemi giderek artan, bu alanda çalışan uzmanların görüş paylaşma, politika belirleme ve ortak projeler üretmesine Ulusal bağımlılık kongresi’ nin öncülük etmesi beklenmelidir.

Bağımlılık Psikiyatrisi Derneği, ülkemiz bağımlılık sorunlarının çözümüne ve bu alanda alınması gerekli önlemlere kadar bir çok planlamada belirleyici olmaya devam etmektedir. Ulusal bağımlılık kongreleri de bu bağlamda yapılan eğitim etkinlikleri olarak görülebilir.

Bağımlılık alanı psikiyatrinin çok iyi bilinen bir alanı olmayıp genellikle göz ardı edilen, hastaların genellikle stigmatize edildiği, uğraşmaya değmez bulunduğu bir yerden yavaş yavaş uzaklaşmaya başlamıştır. Bu tür kongrelerin bir çok işlevi olması doğaldır. Sizleri Osmanlı’ ya başkentlik yapmış, eğitim ve turizm kenti olan güzel Edirne’ ye bağımlılık kongresine katılmaya ve Edirne’ nin güzelliklerini keşfetmeye davet ediyoruz.