8. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi

tarafından
724

8. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 4. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu

Yer : Antalya
Tarih : 20 – 24 Nisan 2016
Düzenleyen : Psikofarmakoloji Derneği
Kongre Merkezi : Kervansaray Lara Hotel
Organizatör : Burkon Turizm
Web Sitesi : http://www.psikofarmakoloji2016.org

Değerli Meslektaşlarımız,

Psikofarmakoloji Derneği tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 4. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu (8. UPK & 4. UÇEPS), 20-24 Nisan 2016 tarihleri arasında Kervansaray Lara Otel’ de gerçekleştirilecektir. Psikofarmakoloji Derneği (TAP); bölgenin coğrafi, tarihi ve kültürel merkezi olan Türkiye’de, psikofarmakoloji ve nörobilim alanında öncü bir profesyonel topluluktur. “Beyin Aklımızda” sloganı ile, Psikofarmakoloji Derneği (TAP) beyin fonksiyonu ve insan davranışlarını anlamadaki gelişmelerin daha iyi psikiyatrik tedavilere dönüştürülmesi ve kamu bilincinin gelişmiş olmasını sağlamaya kararlıdır. Psikofarmakoloji Derneği (TAP)’nin temel amacı psikiyatrik hastalıkların bilimsel temelinin daha iyi anlaşılması için psikofamakoloji ile diğer ilgili disiplinler arasında iletişim ve işbirliği kolaylaştırmaktır. Bu hedefe ulaşmak için; bilimsel toplantılar düzenler, araştırma ve eğitimi teşvik eder, birincil veri araştırmaların bilimsel dergiler ve kitaplarda yayınlanmasını teşvik eder ve kamuya psikiyatrik bozukluklar ve psikofarmakoloji tedavi ile ilgili konularda bilgi ve rehberlik sağlar.

8. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 4. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu (8. UPK & 4. UÇEPS), seçkin yerel ve uluslararası konuşmacıların katkılarıyla, katılımcılar için psikofarmakoloji, biyolojik psikiyatri, nörobilim, nörogörüntüleme gibi konularda bilgilerini yenileme, güncelleştirme ve geliştirmeleri, ayrıca tüm psikiyatrik bozukluklar için bakım standartlarını geliştirmeleri için olağanüstü bir fırsat sunacaktır. Psikiyatride bakım standartları; yeni klinik denemeler, yeni ilaçlar ve yenilikçi beyin stimülasyonu terapileri ile daha fazla gelişmektedir. Psikofarmakoloji Kongresi, en yetkin ulusal ve uluslararası konuşmacılarla interaktif bir platform oluşturarak onların günlük pratikte karşılaşılan sorunlarla ilgili kendi çözüm önerilerini ve deneyimlerini paylaşmalarını, katılımcıların sorular sormasını teşvik ederek tedaviye dirençli olgularda yeni klinik verileri temel alarak özgün yaklaşımlar geliştirilmesine de aracılık edecektir.
Ayrıca farmakolojik olmayan psikiyatrik tedaviler ve bunların yönetim standartları ile ilgili sunum ve tartışmalar düzenleyip, psikiyatrik tedavide entegrasyon konusuna katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Daha önceki kongrelerimizde olduğu gibi seçkin ulusal ve uluslararası bilimciler psikofarmakolojideki en son gelişmeleri konferanslar, paneller, ikili/ çoklu tartışmalar ve uydu sempozyumlar ile aktaracaklardır. Ayrıca değerli katılımcılarımız için çeşitli çalıştay, uzmanla buluşma toplantıları ve sertifika kursları düzenlenecektir. Kabul edilen ve sunulan araştırma bildiri özetleri SCI-E (Science Citation Index-Expanded) ile indekslenen Klinik Psikofarmakoloji Bülteni özel sayısında yayınlanacaktır. Poster jürisi tarafından seçilecek olan 3 poster bildiriye ‘8. ICP Araştırma Teşvik Ödülü’ verilecektir.

Sizleri 8. Uluslararası Psikofarmokoloji Kongresi ve 4. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu’na davet ederken; bir yandan kongrenin ufuk açan bilimsel programından yararlanmanızı, diğer yandan da sokakları, camileri, müzeleri, antik kalıntılarıyla Antalya’nın iki bin yılı aşan tarihini ve doğal güzelliklerini keşfetme fırsatınız olacağını mutlulukla belirtmek isteriz.

Sizleri Türkiye’nin ve Akdeniz’in incisi Antalya’da karşılamayı bekliyoruz.

Saygılarımızla,

8. UPK & 4. UÇEPS Düzenleme Kurulu