8. Ulusal Yaşlılık Kongresi

tarafından
450

8. Ulusal Yaşlılık Kongresi

Yer : Denizli
Tarih : 16-18.NİSAN.2015
Düzenleyen : -Pamukkale Üniversitesi
-Yaşlı Sorunları Araştırma Derneği (YASAD)

Kongre Merkezi : Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi
Organizatör :
Web Sitesi : http://pau.edu.tr/yaslilikkongresi8

Pamukkale Üniversitesi ve Yaşlı Sorunları Araştırma Derneği (YASAD) işbirliği ile düzenlenen bu kongre ülkemizde yaşlılıkla ilgili konularda çalışan bilim insanı, yerel yönetimci, uzman ve uygulayıcıları bir araya getirme, yeni görüşleri tartışma ve yayma doğrultusunda bir ortam hazırlamayı amaçlamaktadır.

Yaşlı nüfusun dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızlı biçimde artması, yaşlıların sosyal, ekonomik, psikolojik ve fizyolojik sorunlarının gittikçe ağırlaşması, yaşlılık konusunun zaman yitirmeden ele alınmasını ve ulusal politikalar oluşturulmasını gerekli kılmaktadır. Bilim ve teknolojideki gelişmeler, kentleşmenin getirdiği değişimler yaşlılığın bir sorun olarak görülmesine yol açmış, aile kurumundaki ve toplumsal yapıdaki değişimlerden en çok etkilenen grup yaşlılar olmuştur. YASAD tarafından 2001’den bu yana iki yılda bir düzenlenen Ulusal Yaşlılık Kongreleri Ankara (2), Denizli, İzmir, Sivas, Yozgat ve Karabük illerinde dernek, üniversite, yerel yönetim işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.

Pamukkale Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenecek sekizinci kongrenin ana teması “Yerinde Yaşlanma” olarak belirlenmiştir. Yerinde yaşlanma kavramı “yaşlıların bildik bir ortamda yaşama arzusu” olarak yaygın olarak kullanılan bir yaklaşımdır. Yerinde yaşlanma bağımsızlık, otonomi, aile ve arkadaşları içeren sosyal destek bağının sürdürülmesini sağladığı için yaşlılar tarafından da tercih edilen bir durumdur. Aynı zamanda yaşlıların kendi evlerinde ve toplum içerisinde kalmasını sağladığı gibi, mümkün olduğunca kurum bakımının pahalı seçeneklerinden kaçınılmasını sağlar, bu nedenle politikacılar, sağlık profesyonelleri ve yaşlılar tarafından tercih edilmektedir. Ancak, yaşlıların yerleşim ortamlarına olan ihtiyaçlarını belirlemek için demografik değişim ve yaşlanma ile ilgili konularda disiplinler arası katılım gerekmektedir.