8. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 

tarafından
360

8. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 

Yer : İstanbul
Tarih : 7-9.KASIM.2014
Düzenleyen : İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Kongre Merkezi : İTÜ İşletme Fakültesi C Amfisi
Organizatör :
Web Sitesi : http://imoistanbul.org/imoarsiv/8.kiyi-sempozyumu/index.htm

Amaç:

İstanbul’da düzenlenecek olan “8. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu”nun amacı, üniversite, kamu kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör ve gönüllü kuruluşlar gibi çeşitli kesimlerde çalışan ilgililerin, İnşaat Mühendisleri Odası çatısı altında bildirili ya da bildirisiz olarak bir araya gelmelerini sağlayarak, İnşaat Mühendisliğinin bir dalı olan Kıyı ve Deniz Mühendisliği üzerinde teorik ve uygulama boyutunda yapılan çalışmalarla birlikte bu alanda karşılaşılan sorunların tartışılması ve çözüm önerileri geliştirilmesini sağlamaktır.

Kıyı Mühendisliği Sempozyumlarının hedefi; ülkemizde kıyı yapılarının doğru planlanması, güncel ve geçerli yöntemlerle tasarlanması ve uygulanması, limanların uluslararası standartlarda planlaması ve işletilmesi, kıyıların ekolojik ve doğal değerlerin korunarak kullanılması ve yönetilmesi, kıyı problemlerinin doğaya dost çözümlerle önlenmesi, iklim değişikliğinin ve kıyılarımıza etkilerinin araştırılması, bütünleşik kıyı alanları yönetim bilincinin anlatılması, turizm ve balıkçılık sektörlerine ait alt yapı yatırımlarının araştırılması, kıyı alanlarında planlanan ve inşaatı devam eden yatırımların tartışılması, deniz ticaretinin daha ileri düzeylere taşınması, dalga ve rüzgar gibi yenilebilir enerji kaynakları ile ilgili araştırmaların sunulması gibi birçok konuda mühendislik hizmetlerinin en üst düzeye getirilmesi, uzman yetiştirilmesi, toplum bilincinin geliştirilmesi ve desteklenmesidir.

Bu hedefe ancak;

• Kamu, özel sektör ve üniversite işbirliğinin geliştirilmesi,
• İnsan kaynakları ve bilgi düzeyinin artırılması,
• Karşılıklı iletişimin geliştirilmesi ve mevcut bilgilerin tartışılması,
• Planlama-projelendirme-uygulama-denetim alanlarında oluşturulan ulusal standart ve şartnamelerin değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi,
• Kıyı mühendisliğinde yayınların üretilmesi ve paylaşılması,
• Kamuoyunun bilgilendirilmesi ve sorumluluk almasının sağlanması,
• Üniversitelerde kıyı ve deniz mühendisliği eğitiminin etkinleştirilmesi, Sempozyum sonuçlarının inşaat mühendisliği meslekiçi eğitimine yansıtılması,
• Kıyı mühendisliğinde ulusal ve uluslararası bilgi ve araştırmaların paylaşılması,
• Kıyı alanlarında planlanan yatırımların kıyı alanlarında olan etkilerinin değerlendirilmesi ile ulaşılabilecektir.