8. Coğrafya Sempozyumu 

tarafından
523

8. Coğrafya Sempozyumu 

Yer : Ankara
Tarih : 23-24.EKİM.2014
Düzenleyen : Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜCAUM)

Kongre Merkezi : Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Organizatör :
Web Sitesi : http://tucaum.ankara.edu.tr

Değerli Coğrafyacılar, Coğrafyaya Yakın İlgi Duyan Değerli Bilim İnsanları ve Uygulayıcılar,

Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜCAUM) olarak ulu önder Atatürk’ün “Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir” veciz sözüyle taçlanan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde 23-24 Ekim 2014 Perşembe ve Cuma günlerinde “TÜCAUM VIII. COĞRAFYA SEMPOZYUMU” nu gerçekleştireceğiz. Sempozyum, yurt içindeki üniversitelerden ve diğer kurumlardan katılan araştırıcı ve uygulayıcılarla yurt dışından davetli konuşmacıların katılımıyla yedi seksiyon halinde düzenlenecektir. Bildiri özetlerinin son gönderilme tarihi 30 Nisan 2014’ tür. Bildiri özetleri ve kabul edilen bildirilerin tam metinleri ilgili seksiyonun yöneticisine gönderilecektir. Seksiyonlarla ilgili ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. Siz değerli araştırmacılara saygı ile duyurulur. Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR TÜCAUM Müdürü