6. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2014)

tarafından
642
6. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2014)
Yer                                        : Van
Tarih                                     :1-4.EYLÜL.2014
Düzenleyen                       : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
-Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi
Kongre Merkezi               : Rescate Otel
Organizatör                       :
Web Sitesi                          : http://ukay2014.yyu.edu.tr/

AMAÇ

Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi’nin işbirliği ile her yıl ülkemizin değişik bölgelerindeki üniversitelerinde yapılmakta olup konunun uzmanlarını bir araya getirerek var olan durumun, üretilen bilgilerin, gelişen teknolojilerin ve çözüm önerilerinin tartışıldığı bir platform oluşturmaktadır.

Bu çerçevede, 6. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2014)’nde; Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde Katı Atık ve Tıbbi Atık Yönetimi ana temasıyla, ilgili tüm akademik çevreler, yasa koyucu/uygulayıcı ve denetleyiciler, atık bileşenlerini işlemek üzere teknoloji geliştiren uygulayan ve üretim yapan kesimler ile tüm bu çabaların ana hedefini oluşturan kamuoyunun bir kez daha buluşturulması ve AB uyum süreci ışığında ülkemizde katı atık yönetimi konusunda konulmuş olan hedeflerin tartışılması amaçlanmaktadır.

Kongremiz; Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi’nin (KAKAD), Kriton Curi Çevre Vakfı işbirliği ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 1-4 Eylül 2014 tarihleri arasında Van’da düzenlenecektir. Kongrede katı atıklarla ilgili tüm bilim insanlarının, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin, özel sektör ve sivil toplum kuruluş elemanlarının, öğrencilerin ve konuya ilgi duyan bireylerin katılımının sağlanacağı bir ortam yaratılması hedeflenmektedir.