6. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı  

tarafından
633

6. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı  

Yer : Bursa
Tarih : 25-27.KASIM.2014
Düzenleyen : Uludağ Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Kongre Merkezi : Uludağ Üniversitesi Prof.Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi
Organizatör :
Web Sitesi : http://ucir.uludag.edu.tr/ucir/index.html

Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferanslarının altıncısı “Jeopolitiğin Dönüşü Mü? Genişletilmiş Bölgelerde Aktif Diplomasi Zamanı” ana temasıyla 25-27 Kasım 2014 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı, alanın önde gelen akademisyen, araştırmacı ve karar vericilerini bir araya geti rmeyi ve onların bilgi, deneyim, araştırmaları çerçevesinde yeni jeopolitik meydan okumalar ve güvenlik gereksinimleri bağlamında uluslararası ilişkilerin tüm alt başlıklarını analiz etmeyi hedeflemektedir.

Konferans dili Türkçe ve İngilizce olacaktır. Konferansta ele alınacak başlıca konular aşağıda belirtilmekle birlikte, uluslararası ilişkiler ve güvenlik ile ilişkili diğer konulardaki tebliğler de değerlendirmeye alınacaktır.