6. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu 

tarafından
381

6. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu 

Yer : Bursa
Tarih : 24-27.EYLÜL.2014
Düzenleyen : Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Kongre Merkezi : Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. M.Mete Cengiz Kültür Merkezi
Organizatör :
Web Sitesi : http://www.bursamuhafaza2014.com/index.php

Günümüz koşullarında, Dünya’da hızla artan nüfusun beslenme ihtiyacını karşılamak, sınırlı tarım toprakları çerçevesinde verimdeki artış kadar, alınan ürünün korunması ve muhafazası ile de mümkündür. Ülkemiz, sanayii alanındaki atılımları ile kendine yeterli olan ender tarım ülkelerinden birisidir. Bu durum doğal koşulların uygunluğunun yanı sıra verimdeki artıştan da kaynaklanmaktadır. Ancak, artan nüfusa karşılık, sınırlı tarım topraklarından alınan ürünün korunması, muhafazası ve pazarlanması da; en az verim artışı kadar önemlidir. Dolayısıyla, tarımsal üretimin artışına paralel olarak üretim ve tüketim zincirinde ortaya çıkan ürün kayıplarının mümkün olan en az düzeye indirilmesi gerekmektedir. Bu kayıpların en aza indirilmesi ile milli servet kaybı azalacak, daha fazla ve daha kaliteli ürün tüketime ve ihracata sunulmuş olacaktır. Ayrıca, ülkemizin yurtdışındaki imajı da olumlu yönde etkilenecektir. Yapılan incelemelere göre, yaş meyve ve sebzedeki hasat sonrası kayıplar gelişmekte olan ülkelerde ortalama -30 gibi oldukça önemli düzeylerdedir. Bu durum, hasat sonrasında ürünün canlılık olaylarının yeterince kontrol edilememesinin yanında, ürünlerin muhafaza koşullarının iyi olmaması ve esas itibariyle üretici-tüketici zinciri arasındaki hatalardan da kaynaklanmaktadır. Bahçe ürünleri hasat tazeliklerini, doğal olarak bünyelerinde bulunan enzim faaliyetleri, oksidasyon ve su kaybı gibi olaylar sonucu yavaş yavaş kaybederek kalite kayıplarına uğrarlar. Bu nedenle, günümüzde bahçe ürünlerinin bozulmadan uzun süre saklanabilmeleri konusu giderek önem kazanmaya başlamıştır. Bahçe ürünlerinin bünyelerindeki fiziksel ve kimyasal değişimler üzerine dolayısıyla dayanma sürelerine paketleme, ortam koşulları, taşıma ve pazarlama gibi birçok faktör etkili olmaktadır. Bozulabilir tarımsal ürünlerin, taze olarak kullanılma sürelerini uzatmak, özellikle ortam sıcaklığını o ürüne özgü muhafaza sıcaklığına düşürmek ile, yani ‘soğukta muhafaza’ ile mümkündür. Son 20-30 yılda, insanların gıda tüketimi alışkanlıklarında çok büyük değişiklikler olmuş, özellikle sağlık kaygısı yüzünden taze meyve-sebze tüketiminde büyük bir artış gözlemlenmiştir. Bu değişiklikler, çabuk bozulabilen gıdaların korunması için uygun teknolojilerin geliştirilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Sempozyum kapsamında da bahçe ürünlerinde hasat ve hasat sonrası süreçler, meydana gelen değişimler ve kullanılan son teknolojiler ile ilgili çalışmalar konunun uzmanları tarafından tartışılacak ve pratiğe aktarılabilecek uygulamalar değerlendirilecektir. Bu amaçla, 22-25 Eylül 2014 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü tarafından düzenlenecek olan ‘VI. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu’nda muhafaza ve pazarlama sorunları tartışılacak, bu konuda hazırlanacak sunumlar incelenecek ve bu alanda çalışan bilim insanları, kamu ve özel kurum çalışanları bir araya getirilecektir. Böyle önemli bir platformda sizleri aramızda görmekten ve ağırlamaktan son derece memnunluk duyacağız.

Sempozyum Düzenleme Kurulu