5. Uzaktan Algılama-CBS Sempozyumu

tarafından
543

5. Uzaktan Algılama-CBS Sempozyumu

Yer : İstanbul
Tarih : 14-17.EKİM.2014
Düzenleyen : -Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü,
-İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü
-TMMOB Harita Kadastro Mühendisleri Odası

Kongre Merkezi : Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kültür ve Kongre Merkezi
Organizatör :
Web Sitesi : http://www.uzalcbs2014.yildiz.edu.tr/

Uzaktan algılama ve CBS teknolojilerinin entegrasyonu konularının tanıtıldığı ve tartışıldığı Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS) 2006 yılından bu yana iki yılda bir düzenlenmektedir. Beşinci UZAL-CBS nin Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü ve TMMOB Harita Kadastro Mühendisleri Odası işbirliğinde14-17 Ekim 2014 tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

Uzaktan algılama ve CBS konularında çalışmalar yürüten ve bu konulara ilgi duyan tüm akademisyen, araştırmacı, kamu ve özel sektör temsilcilerini katkı vermeye davet ediyoruz.

Sempozyumla ilgili tüm bilgilere http://www.uzalcbs2014.yildiz.edu.tr/ sitesinden ulaşabilirsiniz.

BİLDİRİ KONULARI

Uzaktan Algılama, Coğrafi Bilgi Sistemleri İçerikli Çalışmalar

– Görüntü İşleme, Sınıflandırma
– Zamansal Değişim
– Sayısal Yükseklik Modelleri
– Üç Boyutlu Modelleme
– Algılama Sistemleri
– SAR/InSAR
– Lazer/Lidar
– Coğrafi Veri Altyapısı, TUCBS
– Karar Destek Sistemleri
– Merkezi ve Yerel Yönetimlerde CBS Kullanımı
– Doğa ve Yer Bilimleri
– Çevre ve Doğal Kaynakların Yönetimi
– Şehir ve Bölge Planlama
– Kriz ve Afet Yönetimi
– Mobil CBS
– Arazi ve Yönetimi/Tapu-Kadastro vb.