5. Uluslararası Komşuluk Sempozyumu  

tarafından
338

5. Uluslararası Komşuluk Sempozyumu  

Yer : İstanbul / Heybeliada
Tarih : 23-28.HAZİRAN.2015
Düzenleyen : Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kongre Merkezi : Heybeliada
Organizatör :
Web Sitesi : http://www.khas.edu.tr/abaum/141

Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 23-28 Haziran 2015 tarihleri arasında Heybeliada’da 5. Uluslararası Komşuluk Çalıştayı’nı düzenleyecektir. Bu yılın teması, “Doğu Komşuları ve Güney Akdeniz’de Liderlik ve Değişim” olarak belirlenmiştir.

Uluslararası Komşuluk Çalıştayı, öncelikli olarak Avrupa Birliği, Rusya Federasyonu ve Türkiye’nin paylaştığı ortak bölgeler olan Doğu Komşuları ve Güney Akdeniz bölgelerine odaklanmaktadır. Her biri kendilerine özgü tarihi, siyasi, sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklere sahip olmakla birlikte; yakınlıkları sayesinde enerji, ulaşım ve çevre gibi birçok konunun yanı sıra kimlik, kültür ve demokrasi gibi soyut konularda da sinerji oluşturma imkanına sahip bulunmaktadırlar. Kırım’ın ilhakı, Donets Havzası’nda süregelen kriz ve Batı’yla gergin ilişkiler örneklerinde görüldüğü gibi, Rusya’nın Karadeniz bölgesindeki baskın rolü de Doğu Komşuları ve Güney Akdeniz bölgelerini ön plana itmektedir. Diğer yandan, Güney Akdeniz’de (Akdeniz ve Ortadoğu’yu kapsayan bölge) Suriye, Irak, Filistin, Mısır, İsrail, Türkiye, IŞİD, Hizbullah ve Kürtler gibi devletler ve devlet-dışı farklı aktörler istikrarsız bir coğrafyada birlikte yaşama çabası göstermektedirler.

2015 Uluslararası Komşuluk Çalıştayı, bu değişiklikleri ve sorunları liderlik ve değişim perspektifinden tartışmayı, değerlendirmeyi ve anlamayı hedeflemektedir. Sonuç olarak, her sunum ve tartışma, liderlik ve değişim temalarına odaklanarak yeni bir bakış açısı sunacak ve katılımcılara fikirlerini ortaya koyabilecekleri bir zemin hazırlayacaktır. Oturumlardan bazıları coğrafi bir odağa sahip olurken, diğerleri toplumsal cinsiyet, iş dünyasının rolü, demokratikleşme ve sivil katılım gibi tematik içeriklere değinecektir. Bütün bu hususlar, Arizona Eyalet Üniversitesi’nden Profesör Benjamin Broome tarafından yönetilen ve katılımcıların ortaklaşa projeler hazırlayarak bunları sundukları Yapısal Diyalog çalıştayları boyunca da tartışılacaktır.

Uluslararası Komşuluk Çalıştayı, çok kültürlü ve disiplinlerarası bir ortamda, çalışma, diyalog ve iletişim ortamı sağlayarak Doğu Komşuları ve Güney Akdeniz bölgelerinde karşılıklı etkileşim ve işbirliğini arttırmayı amaçlamaktadır. Hedef kitle, özellikle Doğu Komşuları, Güney Akdeniz, Orta Asya, AB üyesi ülkeler ve ABD’den gelecek genç profesyoneller ve lisansüstü öğrencileri kapsamaktadır. Ayrıca kamu politikası, siyaset, gazetecilik ve iş dünyası gibi alanlardan gelecek katılımcılar da teşvik edilmektedir. Katılım için öngörülen yaş aralığı 22-35’tir.

CIES’in bu projesi, çeşitli uluslararası ortak ve sponsorların desteğini almaktadır. Bugüne kadar bunlar arasında; Black Sea Trust for Regional Cooperation, Kadir Has Üniversitesi, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği, Harvard Üniversitesi Karadeniz Güvenlik Programı, Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği, Friedrich Naumann Vakfı ve Arcadia Üniversitesi yer almaktadır.

Kaynak : www.kongremerkezi.net