5. Eğitim Yönetimi Formu (EYFOR) 

tarafından
766

5. Eğitim Yönetimi Formu (EYFOR)

Yer : Konya
Tarih : 11-13.EYLÜL.2014
Düzenleyen : -Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği
-Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültes
-Başbakanlık Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı
Kongre Merkezi : Necmettin Erbakan Üniversitesi
Organizatör :
Web Sitesi : http://www.eyfor.org/

Eğitim Yönetimi Formu (EYFOR) platformu Eğitim bilimleri ve yönetimi alanlarında akademik birikimler ile uygulama çalışmalarını buluşturan bir etkinlik niteliği taşımaktadır. Etkinlikte bu yıl alt aşağıdaki altbaşlıklar altındaki konular tartışmaya açılacaktır.
Bildiri Konu Başlıkları

o TARİHSEL SÜREÇTE EĞİTİM VE EĞİTİM YÖNETİMİ

o EĞİTİM YÖNETİMİNDE MESLEKLEŞME

o CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM YÖNETİMİ POLİTİKALARI

o EĞİTİMDE DEMOKRATİKLEŞME VE İNSAN HAKLARI

o EĞİTİMDE POLİTİKA VE UYGULAMALAR

o EĞİTİMDE FELSEFE VE ELEŞTİREL PEDAGOJİ

o KÜRESELLEŞME VE EĞİTİM

o ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ VE EĞİTİMDE İNSANGÜCÜ POLİTİKALARI

o EĞİTİM VE OKUL YÖNETİMİNDE YENİ YAPI VE ANLAYIŞ

o EĞİTİMDE ÖRGÜTLENME VE SENDİKAL SORUNLAR

o EĞİTİMDE KALİTE VE PERFORMANS YÖNETİMİ

o KALKINMA-İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM SORUNLARI

o TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİM SORUNLARI

o ÖĞRETİMSEL SÜREÇLERİN YÖNETİMİ VE SORUNLAR

o EĞİTİMDE PROGRAMLARI: İÇERİK VE DEĞERLENDİRME

o EĞİTİMDE ALTERNATİF MODELLER VE UYGULAMA

o EĞİTİMDE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ

o YEREL YÖNETİMLERİN EĞİTİME ETKİSİ

Bu yıl Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi ile birlikte beşincisi düzenlecek forum 11-13 Eylül 2014 tarihleri arasında KONYA ilinde yapılacak olup katılacak tüm bilim insanları ve uygulamacılarımıza sonsuz teşekkürlerimizi iletiriz.

Belirtilen konu alanlarında çalışma yapan bilim insanları ve uygulayıcıların bildirileri ile EYFOR-V etkinliklerine katkı ve güç vermelerinden onur duyacağız.

DÜZENLEME KURULU