5. ANKAKON -ANKARA AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ KONGRESİ

tarafından
38

5. ANKAKON -ANKARA AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ KONGRESİ
Anakon 2017
Yer :   Ürgüp Kapadokya
Tarih : 5-8 Ekim 2017
Düzenleyen : Ankara Aile Hekimliği Derneği
Kongre Merkezi : Ürgüp Perissia Otel
Organizatör : Ayder Turizm ve organizasyon
Web Sitesi : http://www.ankakon2017.com
DAVET
Değerli Meslektaşlarımız;
Bildiğiniz gibi, Ankara Aile Hekimliği Derneği – Ankahed tarafından 5 yıldır düzenlenen “Ankara Aile Hekimliği Kongresi- ANKAKON ” geçen zaman içinde artık kendi özgün alanı olan 1. Basamakta klasikleşmiş, kabul ve takdir edilmiş adeta Aile Hekimlerimiz için bir okul niteliği kazanmıştır.
Aile hekimlerimiz tarafından sabırsızlıkla beklenen bu yılki kongremiz “ Ankara Aile Hekimliği Kongresi – ANKAKON – 12-15 Ekim 2017 tarihlerinde Kapadokya bölgesinde Perissia Otel ‘’de yapılacaktır. Diğer yıllardan farklı olarak, 2017 yılındaki kongresinin süresi daha fazla bir arada olmak için bir gün uzatılmıştır. İkinci bir yenilik olarak, yarım günlük “ günlük pratiğimize yansıyan kurslar”, toplantı programına alınmıştır. Sizleri bir kez daha kongremize davet etmekten sevinç duyuyoruz.
Bilimsel programımız, Aile Hekimliği Uygulama pratiğinde en çok rastlanan sorunlara odaklanacak şekilde oluşturulmuştur. 1.Basamak ile alakalı güncel konularının tamamını kapsayacak olan bu kongrede; Bilimsel, akademik ve sosyal alt alanlarda yapılmış 1.Basamak uygulamalarında sık karşılaştığımız tüm teorik ve pratik çalışmalar değerlendirmeye alınacaktır.
Kongre dili Türkçedir. Arzu eden katılımcılar, bildirilerini sunma imkânına sahiptir. Kongrenin ilk gününde, güncel konuları kapsayan kursların düzenlenmesi düşünülmektedir. Hocalarımız “interaktif” ve “uzmanına danış̧” formatındaki kongrelerde deneyim ve bilgi birikimlerini katılımcılarla paylaşmaktadır. Bu yılki programımız “multidispliner katılımlı” oturumlarla zenginleştirilmiştir. Yaklaşık üç güne yayılan bir süre boyunca, hekimler oturum saatleri dışında da Akademisyen Hocalarımızla bir araya gelebilecek ve bilgi alışverişinde bulunacaktır. Hiç şüphesiz, önceki yıllardaki geri dönüşlerden de anlaşıldığı üzere tüm meslektaşlarımız bu kongrelerden büyük yarar sağlamaktadır.
Sizleri – 12-15 Ekim 2017 tarihlerinde Kapadokya bölgesinde Ürgüp Perissia Otel de aramızda görmeyi umuyor, değerli katkılarınızla da hedefe ulaşmış̧ bir kongreye ev sahipliği yapmayı diliyoruz.