23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Uluslararası Katılımlı)  

tarafından
338

23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Uluslararası Katılımlı)  

Yer : Kocaeli
Tarih : 4-6.EYLÜL.2014
Düzenleyen : Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Kongre Merkezi : Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Umuttepe Yerleşkesi
Organizatör :
Web Sitesi : http://ebk2014.org/

Sayın Meslektaşım,

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi “21. Yüzyılda Eğitime Kültürel Bakış” temalı 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’na sizi davet etmekle onur duyar.

Kurultay, eğitim bilimlerinden alan eğitimine kadar uzanan her sahada bilgi oluşum sürecinde farklı kültürel yapıların, sosyal-politik değer, tutum ve ihtiyaçların etkin rol oynadığı görüşünden hareketle, Batı merkezli üretilen toplumsal olguların, kuram ve modellerin olduğu gibi benimsenmesi anlayışının sorgulanmasını amaçlamaktadır. Bu görüş evrensel geçerliliği olan genellenebilir olguları reddetmemekte, aksine ulusal kültüre özgü farklılıkların tanınmasının insanı ve doğayı açıklama gayretinde önemli bir zenginlik olduğunun altını çizmektedir.

Bu nedenle bu kurultayda, eğitim araştırmacıları tarafından ulusal kültürün önemli bir değişken olarak bilimsel araştırmalara dahil edilmesi; kültürel düşünce, tutum ve ihtiyaçlara duyarlı yeni yaklaşım ve önerilerin konuşulması, görüşülmesi ve özendirilmesi hedeflenmektedir.

Sayın Meslektaşım, kurultayın amacına ulaşmasında sizlerin katkısı büyük önem taşımaktadır.

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Cevat CELEP