21. Ulusal Allerji & Klinik İmmünoloji Kongresi

tarafından
699

21. Ulusal Allerji & Klinik İmmünoloji Kongresi

Yer : Muğla / Bodrum
Tarih : 25-29.EKİM.2014
Düzenleyen : Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği

Kongre Merkezi : Hilton Bodrum
Organizatör : Figür Kongre
Web Sitesi : http://www.allerji.kongresi.info/

Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği 21. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi’ni Cumhuriyet’imizin 91. yılını da kutlayacağımız 25–29 Ekim 2014 tarihleri arasında yurdumuzun nadide beldelerinden Bodrum/Muğla’daki Hilton Bodrum Otel’de gerçekleştireceğiz.

Derneğimiz yıllardır allerji ve klinik immünoloji alanında uluslararası tanınırlığı olan tek kuruluştur. Ayrıca, hem üyelerine sunduğu hizmetler hem de bilimsel alandaki öncülüğü ile şüphesiz ülkemizdeki en yetkin derneklerden biri niteliğindedir. Kongrelerinde, bilimsel güncellenmeyi, katılımcılarını en yetkin ulusal ve uluslar arası bilim insanları ile bir araya getirmeyi ve ülkemiz bilimine katkı sunmayı hedeflemektedir. Bu amaçlarla gerçekleştireceğimiz kongremizde sizleri de görmek istiyoruz.

Allerji ve klinik immünoloji en hızlı gelişen bilim alanlarından biridir. İmmünolojinin karmaşık yapısının her geçen gün farklı ayrıntıları anlaşılmakta ve tedavi alanında yeni çığırlar açacak algı değişiklikleri yaşanmaktadır. Tüm bu gelişmelere karşın immünoloji ve allerji hastalıklarının toplumsal yükünde beklenen azalma ne yazık ki sağlanamamıştır. Allerjik hastalıklar hala her yaşın en önemli sağlık sorunlarından biridir ve en önemli morbidite nedeni olmaya devam etmektedir. İmmün sistemin ve allerjinin tek bir sisteme ait bir yanıt/reaksiyon olmadığı göz önüne alındığında sadece immünoloji ve allerjik hastalıklar uzmanlarını değil, hemen her bilim dalını da ilgilendiren bir bilim alanı halini aldığı görülmektedir. Ülkemizde allerji, astım ve immünolojiye ilgi duyan hekim sayısındaki artışa paralel olarak kongre ve eğitimlerimize olan talep de giderek artmaktadır.

Bu yıl kongremizde allerji-immünoloji yan dal uzmanlık öğrencilerine yönelik temel ve uygulamalı kurs ve konferanslar, akademisyenlerin ilgisini çekecek ve motive edici yeni, deneysel konular yanında günlük pratiğimizde çok gereksinim duyulan, sorun yaratan konular tartışılacaktır. Konuşmacılar allerji ve immünoloji alanında kendisini kanıtlamış yerli ve yabancı bilim adamları arasından özenle seçilmiştir. Kongremizde, onur duyduğumuz pek çok ulusal bilim adamımızın yanı sıra, uluslararası üne sahip konuşmacıları ağırlayacağız. Dünya Allerji Organizasyonu (WAO) Başkanı Lanny J. Rosenwasser, önceki dönem EAACI Başkanı Cezmi Akdiş, Mübeccel Akdiş, Andrew Wardlaw, Stephen Durham ve Hille Suojalehto, katılımları kongremizin bilimsel düzeyini daha da yükseltecektir.

Uygulamalı kurslar, interaktif-gündoğumu oturumları, paneller, sempozyumlar, konferanslar ve karşıt görüş, usta-çırak oturumlarının yer aldığı, güncel tıp konularını içeren kongre programımızın tüm meslektaşlarımızın ilgisini çekeceği inancındayız.

Toplantılarımıza her yıl giderek artan yoğun ilgi ve katılım, oturumlarda katılımcıların tartışmalara katkısı bizlerin de heyecanını ve çalışma arzusunu artırmaktadır. Derneğimiz bu yıl da daha önce olduğu gibi genç araştırmacılara kurs-kongre katılım bursu, araştırma ödülleri verecektir. Allerji alanında araştırmaları teşvik etmek, genç araştırmacılara destek sağlamak amacı ile ülkemizde yapılmış özgün çalışmalar sözel olarak tartıştırılacak ve ödüllendirilecektir. Kongremiz sizlerden gelecek orijinal çalışmalarla güçlenecektir. Genç bilim adamlarını araştırmalarını biran önce tamamlayıp bildirilerini göndermeye davet ediyoruz.

Doyurucu bir bilimsel programın yanı sıra sizler ve refakatçiler için doğal güzellik ve tarihi zenginlikler içinde neşeli, samimi ve entelektüel bir sosyal program da düzenlemekteyiz. Sizi Ekim 2014’de Hilton Bodrum Otel’de görmeyi umut ve arzu ediyoruz. Katılımınız ve katkılarınızla verimli ve Cumhuriyetimizin 91. yılında coşkulu bir kongre olacağı umudu ile hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Prof. Dr. Osman Şener
Kongre Başkanı

Prof. Dr. Zeynep Mısırlıgil
Türkiye Ulusal Allerji ve
Klinik İmmünoloji Derneği Başkanı