2016 II. Uluslararası Öncü Öğretmenler Zirvesi

tarafından
757
2016 II. Uluslararası Öncü Öğretmenler Zirvesi
Yer : Üsküp, Makedonya
Tarih : 15 – 17 Temmuz 2016
Düzenleyen : Uluslararası Öncü Eğitimciler Derneği
Kongre Merkezi : Holiday Inn Otel, Üsküp, Makedonya
Organizatör : Uluslararası Öncü Eğitimciler Derneği
Web Sitesi : http://ilts.oncuegitimciler.org.tr/

DAVET.

II. ULUSLARARASI
ÖNCÜ ÖĞRETMENLER ZİRVESİ
[Kültürlerarası Eğitim ve Eğitimde Çokkültürlülük Deneyimleri
Cross-cultural Education and Multicultural Experiences in Education ]
15 – 17 Temmuz 2016 – Üsküp

Türkiye ve çevre ülkelerde kalıcı huzur ve barışın tesisi, eğitimcilerin öncülüğünde gerçekleşecektir. Uluslararası Öncü Öğretmenler Zirvesi bu düşünceden hareketle düzenlenmektedir. İki yılda bir gerçekleştirilen Zirve’nin bu yılki ana teması ‘Kültürlerarası Eğitim ve Eğitimde Çok Kültürlülük Deneyimleri’ olarak belirlenmiştir.

Öğretmen ve eğitimcileri Makedonya’da düzenlenecek Zirve’ye davet ediyoruz. Siz de ‘Kültürlerarası Eğitim ve Eğitimde Çokkültürlülük Deneyimleri’ bağlamında hazırlayacağınız ülke eğitim raporu, sözlü veya yazılı bildiri, atölye uygulamaları ve çalıştay önerilerinizle Zirve’ye katkıda bulunabilir, bilgi, beceri, düşünce ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz.

Bölgemizde ve dünyada her geçen gün artan bir huzursuzluk ve karmaşa ortamındayız. Eğitimciler olarak huzuru yaymanın yolu öncelikle kendi aramızda ortak bir dil bulmaktan geçmektedir. Bu dilin tarihi tecrübelerimiz ve yerel deneyimlerimizde olduğunu biliyoruz. Bu hazineyi ortaya çıkarmak, çağdaş deneyimlerimizi karşılaştırmak, birlikte yaşama gayretimizi zenginleştirmek, motivasyonumuzu yükseltmek ve bütün bu kazanımları sınıf içi uygulamalara taşıyacak yöntem ve teknikler geliştirmek için buluşuyoruz. Amacımız, öğrencilerimiz ve velilerimiz aracılığıyla ülkelerimizde, bölgemizde ve dünyada, huzur ve barış için umudu güçlendirmek.