2. Zeka ve Yetenek Kongresi 

tarafından
726

2. Zeka ve Yetenek Kongresi 

Yer : Ankara
Tarih : 29-30.KASIM.2014
Düzenleyen : Türkiye Zeka Vakfı
Kongre Merkezi : ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi
Organizatör :
Web Sitesi : http://kongre.tzv.org.tr/iyi-uygulamalar-ve-projeler/

Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenen Zeka ve Yetenek Kongrelerinin ikincisi, 29-30 Kasım 2014 tarihlerinde, Ankara’da, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştiriliyor.

Üstün zekalı, üstün yetenekli bireylerin saptanmaları, eğitimleri, desteklenmeleri ve izlenmelerine ilişkin sorun, çalışma ve uygulamaların toplu olarak ele alınması amacıyla yola çıkılan Zeka ve Yetenek Kongrelerinin ikincisi, geniş katılımlı olmakla birlikte; farklı kapsam ve nitelikteki etkinliklerden oluşacak.

Kongrede; üstün zekalı, üstün yetenekli bireylere yönelik uluslararası yetkinlikte çalışmalar yapan davetli konuşmacıların sunumları yer alacak. Bunun yanında konu özelinde yapılan çalışmaları çok taraflı bir biçimde ele alan, dünya ve ülke ölçeğindeki gelişmeleri izleyen, değerlendiren, Zeka ve Yetenek Kavramının Yeniden Çerçevelenmesi ve Paydaşların Perspektifi isimli tartışma oturumları oluşturulacak.

İlk kongreden farklı olarak bu Kongrenin temel bileşenlerinden biri, İyi Uygulamalar ve Projeler başlığı altındaki oturumlar dizisi. Bu oturumlarda, Türkiye’de ve dünyada üstün zekalı, üstün yetenekli bireylerin potansiyellerinin yaşama geçirilmesine yönelik olarak geçmişte ve son dönemde yapılmış kayda değer nitelikteki uygulama örneklerinin, projelerin ve yine aynı amaç çerçevesinde gerçekleştirilen akademik çalışmaların ilgili taraflarla paylaşılmasını hedefliyoruz. İyi Uygulamalar ve Projeler oturumlarında Anahtar Oturum, Üstün Yetenekli Çocukları Yetiştirmede Ailelerin Uygulayacağı Stratejiler ve Zekanın Çözümü Adına Sorularımız, Sorunlarımız Oturumları yer alacak. Her düzeyden katılımcının doğrudan yer alabileceği İyi Uygulamalar ve Projeler oturumlarında sunum yapmak isteyen ilgililer, ayrıntılı bilgiye ve başvuru koşullarına İyi Uygulamalar ve Projeler linkinden ulaşabilirler. Bu oturumlarda sunum yapan katılımcılardan “kongre katılım ücreti” alınmayacak.

Kongrede aynı zamanda, gerek üstün zekalı, üstün yetenekli bireylerin ailelerine gerekse de bu bireylerin gelişiminde doğrudan rol üstlenen eğitimcilere yönelik Atölye Çalışmaları düzenlenecek. Kapsamı ve katılım koşulları yakın zamanda duyurulacak olan Atölye Çalışmalarına ilişkin ayrıntılar Atölye Çalışmaları linkinde yer alıyor. Atölyeler sınırlı sayıda kontenjana sahip. Atölyelere kayıt olmak için önce Kongre’ye kayıt yaptırmanız, sonrasında da katılmak istediğiniz Atölye’yi seçerek kayıt olmanız gerekiyor.

Katılımcıların üstün zekalı, üstün yetenekli bireylere yönelik çalışma ve uygulamaları izlemelerine ve bir arada ele almalarına farklı imkânlar sağlayacak olan Kongrenin, üstün zeka ve yeteneğe sahip bireyleri topluma kazandırabilmeye yönelik her düzeyde çalışmaya büyük katkılar sağlamasını umut ediyoruz.