2. Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu 

tarafından
431

2. Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu 

Yer : Konya
Tarih : 16-18.EYLÜL.2014
Düzenleyen : -Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
-Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SUT-D)

Kongre Merkezi :
Organizatör :
Web Sitesi : http://sempozyum.konyatopraksu.gov.tr/

Birleşmiş Milletler kaynaklarına göre çölleşme 4 milyar ha.dan fazla alanı kapsamaktadır. Çölleşme/kuraklık ve arazi bozulması dünyada 110 ülkede 1.2 milyar nüfusu doğrudan etkileyen önemli sosyo-ekonomik, çevresel ve kültürel neticeleri olan bir süreçtir. Çölleşme toprağın verimliliğini azaltmakta, vejetasyonu bozmakta, gıda üretimini azaltmakta, kıtlık ve göçler başlamaktadır.

Çölleşme ve kuraklıkla mücadelede başarının topyekun halkın bilinçlendirilmesi yolu ile sağlanabileceğine inanan kurumumuz; kırsal toplumlardan, köy hayatına, yerel halktan başkanlara, okullar, yöneticiler, çiftçi grupları, sanayici, özel sektörün tüm katmanları bilim, üniversite, araştırma enstitüsü ve istasyonlarıyla toplumun bütün kesimlerini çölleşme ve kuraklık ile mücadele için bilinçlendirilme kanaatini taşımaktadır. Bu itibarla I. Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumunu 2009 yılında gerçekleştirmiştik.

Bu yıl Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü olarak, II. Uluslararası katılımlı Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumunu düzenleyeceğiz. Konu ile ilgili bilim adamları ve uygulayıcılarını bir platformda buluşturarak, ülkemizdeki çölleşme ve kuraklığın sebepleri, göstergeleri, tesirleri, çölleşme ile mücadele usulleri, çölleşmenin kuraklık ve iklim değişikliği ile karşılıklı etkileşimlerini içeren güncel araştırma ve uygulama sonuçlarını, kurumsal bir çerçeve içinde duyurmayı amaçlamaktayız. Yurt dışı katılımı ile de farklı ülkelerdeki araştırıcıların deneyimlerinin paylaşılması ve karşılıklı bilgi etkileşimi olacağı inancındayız.

Ülkemizin Kuraklık ve Çölleşme ile Mücadele konusunda Araştırma Merkezi olması yolunda kararlılıkla ilerleyen Müdürlüğümüz önderliğinde tüm araştırmacılar ve akademisyenlerimizi, tarımın paydaşlarını güncel özgün ve bilimsel çalışmaların tartışılacağı bu sempozyumda aramızda görmek dileğimizle…

Saygılarımla arz ederim.

Düzenleme kurulu adına
Durmuş Ali ÇARKACI