2. Ulusal Çocuk ve Ergen Obezitesi Sempozyumu 

tarafından
595

2. Ulusal Çocuk ve Ergen Obezitesi Sempozyumu 

Yer : Antalya / Kemer
Tarih : 13-16.KASIM.2014
Düzenleyen : Marmara Üniversitesi BESYO
Kongre Merkezi : Limak Limra Otel
Organizatör : July Tour
Web Sitesi : http://www.obezitesempozyumu2014.com/

Değerli Katılımcılarımız,

Son yıllarda gelişmekte olan ülkelerde çocukluk döneminde obezite sıklığının artması kaygı vericidir. Çünkü obezitenin sağlık ve hayat süresi üzerine olumsuz etki yaptığı konusunda kuvvetli deliller mevcuttur.

Gelişmiş ülkelerde genellikle alt sosyoekonomik kesimlerde, gelişmekte olan ülkelerde ise üst kesimlerde obezite daha sıktır. Ülkemizde büyük kentlerde yaşayan okul çağındaki çocuklarda ve adolesanlarda % 10-15 gibi yüksek oranlar saptanmaktadır.

Geçen sene birincisini gerçekleştirdiğimiz sempozyumumuz çok büyük ilgi görmüş olup, bu yıl ikincisiyle siz saygıdeğer katılımcılarımızı yine ortak bir platformda buluşturmayı hedeflemekteyiz. Amacımız, sağlıklı gelecek nesiller için obeziteyle mücadelede, toplumun her bireyinin üzerine düşenler konusunda bilinçlendirilmesi için gerekli ortak bir platformun oluşturulması ve obezite tedavisiyle ilgili cerrahi de dahil olmak üzere etkin bütün tedavi seçeneklerinin ortaya koyulmasıdır.

Sempozyumda konuşmacı ve katılımcı olarak yer alacak ve bilgilerini aktaracak tüm değerlere saygılarımızı sunar, sempozyumu destekleyen bakanlıklarımız, üniversitelerimiz ve obezite ile ilgili çalışan diğer saygın kurum ve kuruluşlarımız ve mensuplarına sonsuz teşekkürlerimizi arz ederiz.

13-16 Kasım 2014 tarihlerinde tarihi ve turistik özellikleri ile göz dolduran Antalya’da görüşmek ve deneyimlerimizi paylaşmak dileğiyle,

Sempozyum Düzenleme Kurulu Adına,

Prof. Dr. Salih PINAR
Marmara Üniversitesi BESYO

Dr. Yasemin ALDEMİR
Marmara Üniversitesi BESYO