2. Ortadoğu’da Siyaset ve Toplum Kongresi

tarafından
292

2. Ortadoğu’da Siyaset ve Toplum Kongresi

Yer : Sakarya
Tarih : 14-17.EKİM.2014
Düzenleyen : Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi

Kongre Merkezi : Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü
Organizatör :
Web Sitesi : http://www.ortadogu.sakarya.edu.tr/

Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenecek olan Ortadoğu’da Siyaset ve Toplum Kongresi’nin ikincisi, 14-17 Ekim 2014 tarihinde Sakarya’da gerçekleşecektir. 2012 yılında düzenlenen ilk kongrenin üzerinden geçen iki sene boyunca Ortadoğu siyasetinde önemli gelişmeler yaşanmıştır. Detayları aşağıda anlatılan kongrede bölgedeki siyasal ve toplumsal gelişmelere farklı perspektiflerden bakılması hedeflenmektedir.

Ortadoğu’da başlayan halk devrimleri ilk zamanlarda her bir ülkenin demokratik konsolidasyonu başta olmak üzere yeni bir bölgesel restorasyon fırsatı ortaya çıkarmıştı. Ancak zamanla kendi toplumsal ve siyasal iç dinamikleriyle yürümekten ziyade, bu dönüşüme sahne olan her bir ülkede devreye giren bölgesel ve küresel aktörlerin etkisiyle Arap Devrimleri başlangıçta vaat ettiği demokratikleşme hedefinden uzaklaşmıştır. Artık “Yeni Ortadoğu”’yu yeni oluşan teo-politik antagonizmalar, yeni çatışma biçimleri ve yeni var oluş hikayeleri etrafında tartışmak zorundayız. Yine de, devrimlerin başarısızlığında rol oynayan bütün aktörlerin çabalarına rağmen hemen hemen bütün bölge ülkelerinde mevcut siyasi ve toplumsal düzenler sarsıldı ve önemli bir dönüşüm imkanı ortaya çıkmıştır. Diğer bir ifadeyle, Arap Devrimleri başta İslam dünyası olmak üzere birçok bölgesel ve küresel aktörü yeni bir tarihsel meydan okumayla karşı karşıya bırakmıştır. Bu meydan okuma, “Yeni Ortadoğu”da din-devlet ilişkilerinden sekülerizme, yeni toplumsal öznelliklerden yeni kimlik tahayyüllerine ve yeni diplomasiye kadar bir dizi kavramı, olguyu ve süreci yeniden düşünmeyi her zamankinden daha fazla gerekli kılmaktadır.

Bölgedeki bu hareketlilik ve ortaya çıkan yeni durumlar neticesinde gerek politika belirleyiciler gerek de sosyal bilimciler Ortadoğu’daki toplumsal ve siyasal dinamikleri yeniden değerlendirme ihtiyacı hissetmişlerdir. Bu kongre, Ortadoğu’da gerçekleşen güncel olaylar ve dönüşümlerin yanında bölgenin siyasal, ekonomik ve toplumsal yapılarına dair farklı bakış açılarını yeniden ele almayı ve tartışmayı hedeflemektedir.

Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi, kuruluşunun ilk yılında, bölgedeki yeni dinamikleri anlamamızı güçlendirmek için akademisyenleri, siyasetçileri ve aktivistleri panellere ve toplantılara davet etmektedir.

Kongrenin dili simultane çevirileriyle birlikte Türkçe, Arapça ve İngilizce olacaktır. Birinci gün yapılacak olan açılış konuşması ve paneller Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerine tercüme edilecektir. İkinci ve üçüncü gün gerçekleştirilecek olan Arapça ve Türkçe tebliğler sadece bu dillere çevrilecektir. Bunlara paralel olarak İngilizce paneller de gerçekleştirilecek ve bu İngilizce oturumlar diğer dillere çevrilmeyecektir.

Dördüncü gün gerçekleştirilecek olan kapanış paneli İstanbul’da SETA Vakfı’nda sadece İngilizce olarak yapılacaktır. Kongre katılımcılarının İstanbul’a ulaşımı Sakarya Üniversitesi tarafından sağlanacaktır.

Kongrenin açılış konuşması University of California, Los Angeles’tan Prof. Dr. Michael Mann tarafından yapılacaktır.