17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi  

tarafından
700

17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi  

Yer : Edirne
Tarih : 20-24.EKİM.2014
Düzenleyen : -Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER)
-Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Kongre Merkezi : Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi
Organizatör :
Web Sitesi : http://uhsk.org/

Değerli Halk Sağlıkçılar, 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ve HASUDER işbirliği ile 20-24 Ekim 2014 tarihleri arasında Edirne’de sizlerin değerli katkılarıyla gerçekleştirilecektir.

Kongrenin ana teması dünyada, ülkemizde ve Trakya Bölgesinde halkın sağlığı üzerinde daha büyük etkileri gözlenmekte olan ve giderek çok daha büyük bir önem kazanan “Sanayileşme, Çevre ve Halk Sağlığı” olarak belirlenmiştir.

Kongremizde konu ile ilgili tüm sektörleri buluşturmak, sağlığı merkeze alan bir yaklaşım ile sanayileşmenin olumlu yanlarını, yol açtığı sorunları, nedenlerini ve çözümü için yapılması gerekenleri dünyadaki gelişmeleri de dikkate alarak halk sağlığını ilgilendiren her yönü ile ve halk sağlığının tüm çalışma alanları bağlamında tartışmak istiyoruz. Kongre boyunca yapılacak konferanslar, paneller, kurslar ve sunulacak serbest bildiriler ile bilgi, birikim ve deneyimlerin paylaşılması ve ortaya konan sonuçların karar vericilere iletilerek uygulanması için çaba gösterilmesi amaçlanmaktadır.

Halk Sağlığı ile ilgilenen tüm dostlarımızla 17.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi’nde Edirne’de birlikte olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyacağız.

Saygılarımızla

Kongre Eş Başkanı
Prof. Dr. Faruk YORULMAZ

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı

Kongre Eş Başkanı
Doç. Dr. Tacettin İNANDI

HASUDER Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı