17. Türk Tarih Kongresi   

tarafından
429

17. Türk Tarih Kongresi   

Yer : Ankara
Tarih : 15-19.EYLÜL.2014
Düzenleyen : Türk Tarih Kurumu Başkanlığı
Kongre Merkezi :
Organizatör :
Web Sitesi : http://sempozyum.ttk.gov.tr/2014-tr-sempozyum8.html

Birincisi 1932 yılında, Kurumumuzun kurucusu Atatürk’ün koruyucu başkanlığı altında başlatılan, Türk ve Türkiye tarihine ait orijinal bildirilerin sunulduğu Türk Tarih Kongrelerinin XVII’ncisi 15-19 Eylül 2014 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.

Tarihin ilk devirlerinden itibaren Türk ve Türkiye tarihi ile ilgili Anadolu, Balkanlar, Kafkaslar, Orta ve Uzak Doğu ile Afrika sahalarında, tarih ve tarihle ilintili olmak üzere; sosyoloji, hukuk, bilim-teknoloji, eğitim, iktisat, iletişim, sanat ve arkeoloji konularında bildiriler kabul edilecektir.

Kongre’ye orijinal bir bildiri ile katılmak isteyen sayın meslektaşlarımızın online başvuru formunu doldurarak 100-150 kelimelik bildiri özetiyle birlikte 31 Aralık 2013 tarihine kadar göndermelerini rica ederiz.

Bildiri özetleri, Kongre Hazırlık Komitesi tarafından değerlendirilecek, kabul edilen makaleler web sitemiz üzerinen ilan edilecektir. Son başvuru tarihinden sonra gelen veya bildiri özetleri bulunmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bildirilerin tam metinlerinin ise 1 Mart 2014 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Saygılarımla. Ankara

Türk Tarih Kurumu Başkanı, Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ