15. Ulusal Turizm Kongresi

tarafından
552

15. Ulusal Turizm Kongresi

Yer : Ankara
Tarih : 13-16.KASIM.2014
Düzenleyen : Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi

Kongre Merkezi : Barcelo Ankara Altınel Otel
Organizatör :
Web Sitesi : http://utk15.gazi.edu.tr/

Konu Başlıkları

1. Fiziksel Engeller

Herkes için turizm anlayışı çerçevesinde, turizm sektöründe bedensel engellilere yönelik yapılan düzenlemelere ilişkin konular.

2. Hukuksal Engeller

Engelli kişilerin turizm hareketliliğine katılımlarının teşvik edilmesi veya turizmin gelişimi açısından mevzuatın yapısı, alınması gereken önlemler ve çözüm önerilerine ilişkin konular.

3. Turizm Eğitimi ile ilgili Engeller

Ortaöğretim, önlisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki turizm eğitiminin turizm sektörü açısından değerlendirilmesi, sektörün kalifiye personel ihtiyacı, turizm eğitimi kurumları ile sektör arasındaki uyum/uyumsuzluğa ve sosyal diyaloga ilişkin konular.

4. İstihdam Engelleri

Mesleki yeterlilik ve çalışanların belgelendirilmesi, mobbing ve tükenmişlik sendromu gibi işgören verimliliğini etkileyebilecek faktörler, insan kaynakları seçim sürecinde yaşanan sorunların yanı sıra insan kaynakları performansı üzerinde etkili olabilecek konular.

5. Sosyal, Psikolojik, Ekonomik ve Politik Engeller

Gerek engelli bireylerin gerekse de toplumun genelinin turizm hareketliliğine katılımlarının önündeki etnik, sınıfsal, yaş, cinsiyet, boş zaman, gelir ve harcama, politik ve yasal uygulamalar gibi sosyal, psikolojik, ekonomik ve politik konulardaki engellerin tespitine ve çözüm üretilmesine yönelik çalışmalar.

6. Turizm Pazarlamasında Engeller

Hem engelli hem de diğer turistler için sağlık turizmi ve diğer turizm türlerindeki tanıtım ve pazarlama sorunlarının yanı sıra özellikle engelli turizmine yönelik turistik ürün çeşitlendirilmesine ilişkin konular.

7. Engelsiz Şehirler ve Destinasyon Yönetimi

Türkiye’de ve Dünya’da engelli turizmine yönelik yapılanmış şehir örnekleri ve bunların turistik destinasyon yönetimi açısından ele alınması.

8. Stratejik, Yönetsel ve Örgütsel Engeller

İşletmelerin karşılaştıkları ve çözmekle yükümlü oldukları yönetsel ve stratejik engeller, örgütsel verimliliğin arttırılmasına ilişkin konular.

Not: Kongre ana teması dışındaki turizm bilim alanı ile ilgili diğer konular da değerlendirmeye alınabilecektir.