14. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu  

tarafından
629

14. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu  

Yer : İzmir
Tarih : 15-17.EKİM.2014
Düzenleyen : Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Kongre Merkezi : Pamucak Richmond Otel
Organizatör :
Web Sitesi : http://deyisbilim2014.org/

14. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu’nun bu yılki temaları

Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumları dil ve yazın alanlarıyla sıkı sıkıya bağlantılı olan deyişbilimin ülkemizdeki yerini, durumunu ve gelişmesini gözlemleyebilmek, yazınsal yapıtları yaratan yazar ve şairlerle yapıtlarını bilimsel ölçütlerle değerlendirmeye çalışan akademisyenleri biraraya getirmek amacıyla yıllardan beri değişik üniversitelerde yapılmaktadır. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumlarının asıl ve ana amacı yazınsal yapıtlardaki deyiş (T.üslup, T.biçem, İng. style, Alm.stil) özelliklerini yazınsal ve dilbilimsel yollarla incelemek, ortaya çıkarmak ve değerlendirmektir. 2012 yılında Edirne Trakya Üniversitesi’nde 12incisi yapılmış olan Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu’nun 13. birleşimini, 2013 yılında Kars Kafkas Üniversitesi düzenlemiştir.2014 yılında ise, sempozyumu üniversitemiz Buca Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü İngiliz Dili Eğitimi düzenleyecektir.

Dikkatlice düşünüldüğü zaman, deyişbilimin hemen her dil ve yazın konularıyla bağıntılı olduğu görülecektir. Dil bir iletişim aracı, yazın dili kullanan bir ortam, deyiş ise dilin egemen olduğu yazın ortamındaki anlatımında kullanılan biçim, yöntem ve değişik etkileyim yollarıdır. Bu nedenle her dil ve her tür yazın alanıyla sıkı sıkıya bağıntılı olduğu gibi, her dille ve o dillerin yazınlarıyla da ilintilidir. Deyişbilimin ülkemizde ciddi olarak ele alınması yıllardır geciktirilmiştir. Dünyanın her ülkesindeki dil, yazın çalışmaları inceleme alanlarına deyişbilimi almasının ise üzerinden çok yıllar geçmiştir. Ülkemizde yoğunlaşacak deyişbilim çalışmaları yazınımızın dünyadaki yerini daha da sağlamlaştırması yönünden önemlidir.Bu yüzden, 2014 yılının teması düz ve doğrudan anlatım olarak belirlenmiştir. Seçilmiş bildiriler, Procedia – Social and Behavioral Sciences at ScienceDirect de basılacaktır.

Bidirilerdeki konuların yukarıda belirtilen sempozyum ilkeleri doğrultusunda seçilmesini başarı dilekleriyle iletiyoruz.