13. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi

tarafından
306

13. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi  (Uluslararası Katılımlı)

Yer : Denizli / Pamukkale
Tarih : 23-25.EKİM.2014
Düzenleyen : Pamukkale Üniversitesi
Honaz Meslek Yüksekokulu
Kongre Merkezi : Colossae Thermal Otel
Organizatör :
Web Sitesi : http://www.pamukkale.edu.tr/burokon

Değerli Akademisyenler, Değerli Meslek Mensupları ve Sevgili Öğrenciler,

Uluslararası Katılımlı 13. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 23-24-25 Ekim

2014 tarihlerinde Denizli’de Pamukkale Colossae Thermal Otel’de Pamukkale Üniversitesi

Honaz Meslek Yüksekokulu olarak tarafımızdan düzenlenecektir.

Büro yönetimi ve sekreterlik konusunda yeni gelişmelerin, mesleki sorunların, gelecekteki

beklentilerin ve büro yönetimi ve sekreterlik eğitimi ile ilgili düzenlemelerin katılımcıların

değerli görüş ve tecrübeleri ile ele alınacağı 13. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresine

bu alanla ilgili akademisyenlerin, mesleği icra edenlerin, yöneticilerin ve gelecekte bu mesleği

gerçekleştirmek için hazırlanan öğrencilerin katılımlarını arzu etmekteyiz. Kongremize gelen bildiri

özetleri hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra sunulmaya değer bulunanlar Kongre Bildiri

Özetleri Kitabında yer alacak ve kongre programına dahil edilecektir. Ayrıca Kongremizde Bilim

Kurulu tarafından belirlenecek bildiriler Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Özelsayısında

yayınlanacak ve çeşitli ödüller de verilecektir.

Türkiye’nin tüm üniversitelerindeki akademisyenler ile mesleği icra etmekte olan

sekreterlerin ve yönetici asistanlarının bir araya getirilmesini hedefleyen bu kongreye katılımınız

ve desteğiniz, büro yönetimi ve sekreterlik alanının gelişimine katkı sağlayacak, aynı zamanda

bizleri de nurlandıracaktır.

Sevgi ve Saygılarımızla…

Kongre Düzenleme Kurulu Adına

Prof. Dr. Oğuz KARADENİZ

PAÜ Honaz Meslek Yüksekokulu Müdürü