13. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu

tarafından
508

13. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu

Yer : Antalya / Belek
Tarih : 6-9.KASIM.2014
Düzenleyen : -Türk Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği
-Endokrinolojide Diyalog Derneği

Kongre Merkezi : Spice Otel
Organizatör : Global Turizm
Web Sitesi : http://www.endokrin2014.org/

Değerli Meslektaşlarımız;

“Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu” başlığı altında yapılan ve giderek geleneksel bir yapıya kavuşan toplantılarımızın 13.sünü gerçekleştireceğiz.

Bilindiği gibi bu etkinliklere, katılımcıların önerileri doğrultusunda; “Endokrin Cerrahi Temel Eğitim Çalıştayı” alt başlığı eklendi. Çalıştay kursun ilk günü düzenleniyor. Çalıştayın kapsamı içinde yer alan konular kurs programı dışında bırakılıyor.

06-09 Kasım 2014 tarihlerinde Spice Hotel Antalya’da buluşmak üzere sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Prof. Dr. Fahrettin Keleştimur

Prof. Dr. Selçuk Özarmağan