12. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi

tarafından
383

12. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi

Yer : Konya
Tarih : 26-28.MART.2015
Düzenleyen : -Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Derneği
-Selçuk Üniv. Tıp Fak. Psikiyatri Anabilim Dalı
-İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı

Kongre Merkezi : Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi
Organizatör : Bilkon Turizm
Web Sitesi : http://www.klpp2015.org/

Değerli Meslektaşlarımız,

Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Derneği, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı işbirliği ile 26-28 Mart 2015 tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığımız “12. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi”nde sizleri aramızda görmekten onur duyacağız.

Kongre, Anadolu Selçuklu döneminde yaşayan ve büyük bir İslam düşünürü olan Mevlana Celalettin-i Rumi’nin şehri Konya’da yapılacaktır. Hz. Mevlana’nın fikirleri günümüzde de halen yaşamakta ve hümanizm için de kaynak teşkil etmektedir. Halkından yöneticisine, fakirinden zenginine, dervişinden mürşidine her kesimden insana hitap eden Hz. Mevlâna, o günün insanının acılarının dindirilmesinde, hayattan kopmadan geleceğe ümitle bakmasında çok önemli görevler ifa etmiştir. Bu bağlamda kongre temamızı “Yaşam Boyu Psikosomatik Tıp” olarak belirledik.

Kongre boyunca, insan sağlığı ve hastalıklarının biyolojik ve psikososyal bütünlüğünü vurgulayan oturumlarda, günlük pratikte karşılaşılan sorunlarla ilgili çözüm önerileri paylaşılacak, alanında yetkin ulusal konuşmacılar güncel bilgiler sunacak, dünyadaki en son yönelimleri siz saygıdeğer meslektaşlarımıza interaktif bir şekilde aktaracaklardır.

Kongremizde psikiyatri hekimleri için güncel konular olmakla birlikte, diğer uzmanlık alanındaki hekimler, aile hekimleri ve psikologlar, hemşireler ve sosyal hizmet uzmanları için de ilgi çekici konular yer alacaktır.

Sizleri 40 yıllık geçmişi ve deneyimi bulunan Konya’nın en köklü üniversitesi olan Selçuk Üniversitesi’nde ağırlamak ve deneyimlerimizi paylaşarak zenginleşmek için kongremize davet ediyoruz.

Prof. Dr. Sedat Özkan
Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Derneği (KLPP-Der) Başkanı
Prof. Dr. Mine Özkan
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi BD Başkanı
Doç. Dr. Bilge Burçak Annagür
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Öğretim Üyesi

Kaynak : www.kongremerkezi.net