11. Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı)  

tarafından
622

11. Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı)  

Yer : Antalya / Kemer
Tarih : 21-24.EKİM.2014
Düzenleyen : -Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Derneği
-Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Kongre Merkezi : AKKA Antedon Otel
Organizatör : Claros Tour
Web Sitesi : http://www.vetmik2014.org/index.html

Değerli Meslektaşlarımız;

Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Derneği ve Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi işbirliği ile düzenlenecek olan XI. Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 21-24 Ekim 2014 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecektir.

Daha önceki kongrelerde olduğu gibi bu kongrede de ülkemizde ve dünyada Veteriner Mikrobiyoloji ile ilgili güncel konularda ülkemizden ve yurt dışından katılan araştırmacılar tarafından;

* Anti mikrobiyal ajanlar ve kemoterapi
* Bakteriyoloji
* Arı hastalıkları
* Epidemiyoloji
* Balık Hastalıkları
* Genetik Mühendislik ve Biyoteknoloji
* İmmünoloji
* Mikoloji
* Kanatlı Hastalıkları
* Viroloji
* Zoonotik Enfeksiyonlar

konu başlıkları altında bilimsel çalışmalar sunulacaktır ve bilimsel bir tartışma ortamı yaratılacaktır. İlk kongreden bu yana hem katılımcı hem de sunulan çalışma sayısı olarak büyük ilgi çeken kongre, ülkemizde hayvan sağlığı ile ilgili önemli olan konularda bilgi birikimine katkı sağlamayı, Resmi Otorite-Üniversite-Sanayi işbirliğinin arttırılması ve çözüm sürecinde birlikte hareket etme yaklaşımının arttırılmasını hedeflemektedir. Son kongreye yurt içi (Veteriner Fakülteleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez ve Araştırma Enstitüleri ve Özel Sektör) ve yurt dışından 200’ü aşkın katılım sağlanmış ve kongrede çağrılı, sözlü ve poster olmak üzere toplamda 182 bilimsel çalışma sunumu gerçekleştirilmiştir. Kongreye katılımınızı ve desteklerinizi bekler, saygılar sunarım.

Prof.Dr.Murat Yıldırım
Kongre Başkanı
Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi