11. Milli Türkoloji Kongresi 

tarafından
425

11. Milli Türkoloji Kongresi 

Yer : İstanbul
Tarih : 11-13.KASIM.2014
Düzenleyen : İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Kongre Merkezi : İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Organizatör :
Web Sitesi : http://turkiyat.istanbul.edu.tr/?p=8194

Değerli Meslektaşım,

12 Kasım 1924 (12 Teşrinisânî 1340)’te Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkanlığındaki Bakanlar Kurulu’nun 1111 numaralı kararı ile İstanbul Darülfünûnu Edebiyat Şubesi’ne bağlı bir ilim ve kültür yuvası olarak kurulan Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nün 90. kuruluş yıldönümü münasebetiyle 11-13 Kasım 2014 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından 11. Milli Türkoloji Kongresi düzenlenecektir.

1978’den bu yana 10 defa düzenlenen ve bu yıl 11. düzenlenecek olan Milli Türkoloji Kongresi ile yurtiçindeki çok değerli bilim insanlarını bir araya getirmek, genel anlamda Türkoloji ile ilgili bilimsel çalışmaları tanıtmak, alana katkı sağlayacak gelişmeleri paylaşmak amaçlanmaktadır.

Kongre için yurtiçinde bulunan araştırmacılarımızın Türk Dili ve Edebiyatı,Türk Tarihi, Türk Sanatı, Türkçe Eğitimi, Arkeoloji ve Mimarlık Tarihi gibi konularda özgün, alana yenilik getirecek, başka bir toplantıda sunulmamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış Türkiye Türkçesi ile yazılmış bildirileri ile birlikte ülkemizde Türkoloji, Türklük Bilimi ve Türkiyat Araştırmalarınıngüncel meselelerine ve bu konuda faaliyette bulunan enstitülerin durumlarına dair bildiriler de kabul edilecektir. Kongreye katılmak isteyen araştırmacıların en fazla 250 kelimelik Türkçe bildiri özetini milliturkolojikongresi@gmail.com adresine 1 Mayıs 2014 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir. İstanbul dışından kongreye katılacak olan misafirlerimizin konaklama veulaşım giderleri tarafımızdan karşılanacaktır.

11. Milli Türkoloji Kongresi’ne teşrifleriniz bizi onurlandıracaktır.

Saygılarımla,

Prof. Dr. A. Azmi Bilgin
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü
Kongre Başkanı