1. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi  

tarafından
300

1. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi  

Yer : İstanbul
Tarih : 13-15.EKİM.2014
Düzenleyen : -Süleyman Şah Üniversitesi
-Indiana Üniversitesi
-Hacettepe Üniversitesi
-Motif Vakfı

Kongre Merkezi : Süleyman Şah Üniversitesi Leyla Dumankaya Yerleşkesi
Organizatör :
Web Sitesi : http://www.itcc-one.com/

Kongrenin amaçları şöyle belirlenmiştir:

I. Türk kültürünün önemli bir unsuru olan tasavvufla ilgili araştırmaları teşvik etmek.

II. Türk tasavvuf çalışmalarında yöntem sorunlarını tartışmaya açmak ve bu açıdan katkı yapmak.

III. Tasavvuf ekollerinin gelişim süreci, âdab ve erkânı üzerine detaylı ve mukayeseli çalışmalar yapılmasını sağlamak.

IV. Tasavvuf ekollerinin sözlü kültür ile ilişkileri ve tasavvuf kültürünün günümüz sözlü kültürüne yansımalarını incelemek.

VI. Türk tasavvuf edebiyatı ürünlerini ve metinlerini tahlil etmek.

VII. Felsefe ve kelam açısından Türk tasavvuf kültürünü ele almak.

IV. Dinî-Tasavvufî musikînin meselelerinin tartışılmasını sağlamak.

V. Tasavvufun modernizm ve postmodernizm ile ilişkisini ele almak. Spiritual akımlar ve tasavvuf ilişkisi, günümüzde gelişen popüler yaklaşımları tahlil etmek.

IX. Güzel sanatlar ve estetik ile tasavvuf ilişkisini ortaya koymak.

X. Tasavvufun hayatın her safhasındaki etkisini başlangıçtan günümüze kadar incelemek, ve bu bağlamda tahlil ve sentezlere ulaşmak.