1. Uluslararası Peyzaj Ekolojisi Kongresi  

tarafından
352

1. Uluslararası Peyzaj Ekolojisi Kongresi  

Yer : Antalya
Tarih : 23-25.EKİM.2014
Düzenleyen : -Peyzaj Araştırmaları Derneği (PAD)
-IALE Türkiye

Kongre Merkezi : Grida City Otel
Organizatör :
Web Sitesi : http://congress2014.pad.org.tr/index.php

Peyzaj Araştırmaları Derneği ve IALE Türkiye ortaklığında; International Association for Landscape Ecology-IALE ve Society for Conservation Biology’nin desteğiyle düzenlenen 1. Uluslararası Peyzaj Ekolojisi Kongresi, “Akdeniz Peyzajlarını Anlamak” temasıyla 23-25 Ekim 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kongreye Akdeniz ülkeleri başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden peyzaj mimarı, orman mühendisi, biyolog, ziraat mühendisi, şehir plancısı ve arkeologların katılımı bekleniyor.

Almo Farina (Urbino Universitesi, İtalya), Felix Kienast (WSL/ETHZ, İsviçre), Linda Olsvig Whittaker (Bar-Ilan Üniversitesi, İsrail), Hakan Alphan (Çukurova Üniversitesi, Türkiye) ve Teresa Pinto-Correia’nın (Évora Üniversitesi, Portekiz) davetli konuşmacı olarak kongrede yer alacak.

Akdeniz ülkelerinden katılımcılar arasında deneyim aktarımı, bilgi paylaşımı ve işbirliği platformunun gelişmesine katkıda bulunacak olan kongrede aşağıdaki başlıklarda bildiriler kabul edilecek:

Akdeniz bölgesinde alan kullanımı ve etkileri (Antropojenik peyzajlar)
Akdeniz peyzajlarının parçalanması
İklim değişikliği ve Akdeniz peyzajlarına ve insan topluluklarına olan etkileri
İklim değişikliği adaptasyonu ve peyzaj planlama
Peyzaj servisleri, çok fonksiyonlu peyzajlar
Akdeniz peyzajlarında koruma uygulamaları ve olasılıkları
Kırsal nüfusun azalması ve peyzaja olan etkileri
Akdeniz peyzajlarında turizmin etkisi
Akdeniz peyzajlarını şekillendiren bir faktör olarak hayvancılık ve pastoralizm
Kıyısal peyzajlar ve değişimleri
Akdeniz ormanları ve ormancılık; yangın ekolojisi, restorasyon, orman tarımı, koruma
Peyzaj koruma ve yönetiminde bilgi teknolojileri; Uzaktan Algılama ve CBS
Peyzajların izlenmesi ve değerlendirilmesi
Kır/kent etkileşimi
Kentsel peyzajlardaki ekolojik felaketler
Soundscape
Akdeniz peyzajlarında sürdürülebilirlik ve direnç
Peyzaj metrikleri ve modelleme
Sulak alanlar ve ekolojileri
Peyzaj arkeolojisi